Dit blijkt uit onderzoek van IBM onder ruim 2500 cio's. IBM concludeert dat cio's niet te boek willen staan als gepromoveerde ict-manager (de ict-perfectionist) of als eeuwige kostenbespaarder (directeur ict-financiën). Succesvolle cio's zijn niet alleen met ict-problemen bezig, maar juist met bedrijfskwesties.

De leverancier heeft hiervoor 2598 cio's in 78 landen, waarvan 44 in Nederland, interviews gehouden. Die gesprekken zijn in het eerste kwartaal van dit jaar gevoerd. Het resulterende rapport, de CIO Study (“The New Voice of the CIO”) is nu net vrijgegeven.

55 procent innovatie

De ondervraagde cio's geven aan dat zij 55 procent van hun werktijd besteden aan activiteiten die innovatie voor het bedrijf stimuleren. Dat betreft naast het 'verkopen' van die plannen aan de directie ook het implementeren van nieuwe technologie en het aanpakken niet-technische bedrijfszaken.

De overige 45 procent van hun tijd besteden cio's aan het beheren van de huidige ict-middelen. Dat omvat ook het verlagen van de ict-kosten zelf en het verlagen van andere bedrijfskosten middels ict. Het analyseren van data (business intelligence, BI) en van bedrijfsprocessen (business analytics) is daarvoor de sleutel.

Benelux

De situatie in de Benelux komt redelijk overeen met de wereldwijde resultaten, geeft een woordvoerder van IBM Nederland aan. De 104 gesproken cio's in België, Nederland en Luxemburg zoeken hun heil ook in business intelligence (BI) en in business analytics. Daarbij steunt ict de veranderingen in het businessmodel, geeft ook Schiphol-cio Kees Jans aan.

Opvallende afwijking is wel dat de Benelux-cio's, meer dan hun collega's in andere landen, sturen op het centraliseren en standaardiseren van bedrijfsprocessen. Zij zien daarin veel toegevoegde waarde voor hun ondernemingen.

Applicatieconsolidatie

Cio's van bedrijven met een relatief lage winstgroei houden zich vooral bezig met het samenvoegen van applicaties. Cio's van ondernemingen met een hoge winstgroei zijn juist druk bezig met innovatieprojecten in samenwerking met partners en klanten.