De samenwerking krijgt de naam Planetary Skin. Doel is om de data over de verandering van het klimaat via internet openbaar te maken. Met die informatie kunnen onder meer overheden en bedrijven effectiever met het klimaat omspringen. Cisco levert voor de netwerkapparatuur, NASA de sensoren. Cisco gaat ook assisteren met de data-analyse en het bouwen van klimaatmodellen op basis van de databerg.

Regenwoud

Het eerste project (Rainforest Skin) zal zich richten op het regenwoud, waar Cisco en Nasa vanaf 2010 de mate van ontbossing en het gehalte koolstofdioxide gaan meten. Door het kappen van bomen daalt de capaciteit van het oerwoud om CO2 op te nemen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er wereldwijd data wordt verzameld.

Cisco gaat de komende drie jaar 50 miljoen dollar investeren in het plan. "Deze unieke samenwerking maakt gebruik van de kracht en innovatie van de markt, en zet het ten gunste van de samenleving. Cisco is trots om samen te werken met NASA", aldus Cisco-ceo John Chambers.