Om de nieuwe koers van Cisco te onderstrepen, heeft het bedrijf de toevoeging 'Systems' uit zijn naam verwijderd – het gaat immers niet om het apparaatje maar om de technologie.

Ook heeft het bedrijf zich een nieuw logo aangemeten. Met het nieuwe logo wil Cisco de nadruk leggen op de virtuele bruggen die met zijn technologie kunnen worden geslagen. In het oude logo moest de Golden Gate Bridge in San Franciso illustreren hoe belangrijk een fysiek netwerk is om dingen met elkaar te verbinden.

"Netwerken spelen een centrale rol in onze samenleving", zegt Coks Stoffer, directeur van Cisco Nederland. "Iedereen maakt daarbij deel uit van verschillende groepen, zoals collega's, vrienden en familie. Internet stelt ons in staat om met al die groepen te communiceren en samen te werken."

Volgens Stoffer kan internet dan ook worden gezien als een netwerk van mensen. Cisco zal zich dan ook nadrukkelijker gaan richten op de consumentenmarkt omdat de grenzen tussen zakelijk en persoonlijk gebruik van technologie steeds verder vervagen.

Deze ontwikkeling zorgt er volgens Cisco voor dat gebruikers de vraag naar vernieuwing sturen. Het netwerk is overal en de eindgebruiker heeft de controle. Die eindgebruiker, zo redeneert het bedrijf, kan zowel werknemer als consument zijn. Bron: Techworld