De inlijving voor 3,4 miljard dollar van Tandberg, een Noorse verkoper van videoconferincingsystemen, wordt door de Europese Commissie gesteund op één voorwaarde. Het videoprotocol dat Cisco gebruikt, genaamd TIP, moet opengesteld worden zodat concurrenten kunnen inhaken op de systemen van Cisco en Tandberg.

Cisco gaat akkoord met het vrijgeven van het eigen videoprotocol. Zonder deze toezegging, schrijft de EC, zouden er "serieuze antitrustbezwaren" zijn. Met name in markt voor 'telepresence', hoogwaardige videoconferencingproducten die vaak ingebouwd zijn in aparte ruimtes, krijgt de combinatie Cisco-Tandberg een stevige vinger in de pap.

Open standaard

De rechten op Cisco's proprietary videoprotocol komen in handen van een onafhankelijk orgaan, dat concurrenten de rechten zal geven om op het protocol aan te haken. Andere videoconferencingpartijen mogen ook bijdragen aan de ontwikkeling van het protocol.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat akkoord onder dezelfde voorwaarden. "Het ministerie ziet de afspraken als een positieve ontwikkeling die waarschijnlijk de concurrentie tussen producenten van telepresencesystemen zal aanjagen. Open standaarden verlagen toegang tot de markt, en kunnen vooral concurrentiebevorderend werken in snel evoluerende hightech markten."