De netwerkbouwer, wiens resultaten als graadmeter voor de ict-sector gelden, behaalde over het kwartaal dat op 28 juli eindigde een omzet van 4,3 miljard dollar. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de omzet nog 5,72 miljard dollar. Cisco houdt er rekening mee dat de omzet in de huidige kwartaalperiode nog 5 procent lager zal uitvallen dan die over het afgelopen kwartaal. Het concern zag zijn winst verschrompelen tot 7 miljoen dollar, tegen 796 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Exclusief eenmalige lasten zou Cisco een winst hebben behaald van 163 miljoen dollar, in lijn met de verwachtingen van analisten. Een jaar geleden behaalde Cisco een winst exclusief eenmalige onderdelen van 1,2 miljard dollar. CEO John Chambers zei in een toelichting op de resultaten dat de bodem nog niet bereikt is. Chambers zei `voorzichtig optimistisch' te zijn dat in de Verenigde Staten in de komende drie tot zes maanden die bodem bereikt wordt. Maar de marktomstandigheden in Europa en Azië blijven verder verslechteren, en Chambers vreest dat dat weer zal overslaan naar de VS. Chambers zei gemengde gevoelens te hebben over de resultaten. "We hadden het liever beter gedaan", aldus de CEO. Positief was volgens hem wel dat de orders van grote ondernemingen in de Verenigde Staten aan de verwachtingen van het bedrijf voldeden. Dat zou een eerste teken voor enig herstel kunnen zijn. Cisco heeft op meerdere manieren geprobeerd de kosten te drukken, in een poging de organisatie aan de moeizame omstandigheden aan te passen. Daarbij werden onder meer 8500 arbeidsplaatsen geschrapt. Volgens het concern is de doelstelling om de jaarlijkse kosten met 1 miljard dollar terug te dringen gehaald. Het aandeel Cisco sloot dinsdag vooruitlopend op de cijfers zo'n 1,4 procent lager op 19,26. Na bekendmaking van de resultaten leverde de koers in de nabeurs handel nog zo'n 1,8 procent in tot 18,90 dollar. Het afgelopen jaar is de koers van Cisco gehalveerd.