Op deze manier hopen de twee organisaties een de facto standaard voor ict-vaardigheden in het onderwijs te kunnen ontwikkelen. Volgens beide ontbreekt het in het primair en voortgezet onderwijs nu nog aan een standaard met ict-eindtermen. Hierdoor is het moeilijk vast te stellen of leerlingen bepaalde ict-vaardigheden missen. Citogroep en de Nederlandse tak van ECDL (European Computer Driving Licence) willen hiervoor een ict-leerlijn met bijbehorende toetsen ontwikkelen. Deze toetsen zijn dan speciaal bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste leerjaren van het middelbaar onderwijs. Het diploma zal bestaat uit zeven modules. De toetsen kunnen in afwisselend tempo worden doorlopen. Om de haalbaarheid in kaart te brengen, zal er van april tot en met juni volgend jaar een proef bij enkele scholen worden uitgevoerd.