Civil War Generals 3 zou na Civil War en Civil War General 2 de derde Burgeroorlogsimulatie uit de reeks van Impressions Games worden. Omdat de voorspelde verkoopcijfers weinig hoopgevend waren, besloot de uitgever het project af te blazen. De opbrengsten zouden nauwelijks opwegen tegen de ontwikkelingskosten De officiële website voor de game is nog online, maar bevat nu niet meer dan een korte verklaring van de publisher. Behalve dat het team achter Civil War Generals 3 vrede heeft met de beslissing, lezen we er dat Impression Games voorlopig geen nieuwe oorlogsims meer in de planning heeft. Niettemin worden fans uitgenodigd om hun ideeën te blijven sturen, omdat de game op een later tijdstip en in een andere vorm misschien toch weer opduikt.