De mede-oprichter van Google Apps-integratiedienst Revevol kijkt in een tweedelig essay vooruit op de it-sector van het volgend decennium (2021-2030). Daarbij is hij ervan overtuigd dat we aan de vooravond staan van een industriële revolutie binnen de IT. En die eist volgens hem onvermijdelijk banen op: "Het is een zeldzaamheid dat de industrialisatie van een sector meer banen creëert dan dat het vernietigt. Ik zie daarom niet in waarom IT een uitzondering op deze regel zou zijn."

Werkgelegenheid

Volgens Naugès is de toekomstige impact van de cloud op de IT-werkgelegenheid bij kleine ondernemingen catastrofaal. Tegen die tijd zullen kleine bedrijven helemaal geen IT-medewerkers meer hebben, zo voorspelt hij. "In het nieuwe decennium is de situatie duidelijk: geen enkel kleinbedrijf zal nog servers hebben draaien. Al hun it-toepassingen zullen Software as a Service (SaaS)-gebaseerd zijn. Voor professionals met een achtergrond in infrastructuur of applicatie-ontwikkeling is er daar geen enkele mogelijkheid op carrièrekansen."

Bij middelgrote bedrijven met maximaal 50 it-medewerkers voorspelt hij een daling van 60 à 80 procent van de werkgelegenheid. "Zij zullen niet langer gebruik maken van datacenters. Een heel klein team van infrastructuurbeheerders zal nodig zijn om Infrastructure as a Service (IaaS) verbruik te optimaliseren. IT-professionals zullen er wel onmisbaar blijven, maar dan in zeer kleine aantallen. Ze zijn er om de SaaS-oplossingen te selecteren die 80 à 90 procent van de behoeften van het bedrijf faciliteren, alsmede te bepalen welke core business applicaties het bedrijf wenst te behouden en door te ontwikkelen."

Bij de grote ondernemingen blijft 50 procent van de IT-medewerkers aan boord. Volgens Naugès zal er behoefte blijven aan personeel dat Cobol, SAP-en Oracle-systemen draaiende te houden. "Paradoxaal genoeg zijn de professionals die aan de oudste infrastructuren en applicaties het minst bedreigd". Bij de grootbedrijven zullen de klappen vooral vallen bij it-dienstverleners. "Zij worden natuurlijk het hardst getroffen, omdat het eenvoudiger is voor een organisatie om servicecontracten te beëindigen dan interne posities te schrappen." Maar IT-dienstverleners worden volgens hem ook volledig overbodig, omdat ze zogenaamde 'pre-industriële ambachten' uitvoeren: ze implementeren en onderhouden infrastructuren en applicaties, iets waar in een gevirtualiseerd tijdperk nauwelijks behoefte aan is.

Beroep op beleidsmakers

Volgens Naugès zullen de meeste banenkansen te vinden zijn bij de exploitanten van cloud-infrastructuren en (SaaS) applicaties, al preekt de ondernemer daarbij natuurlijk ook voor eigen parochie. De oprichter van Revevol vindt dat beleidsmakers hun kop niet in het zand mogen steken voor deze ontwikkeling. "Ze kunnen twee dingen doen. Of ze stimuleren innovatieve IT die de concurrentiekracht van publieke en private concerns en mkb-bedrijven en minder IT-specialisten vergt. Of ze verdedigen oude, 'end-of-life' oplossingen om de banen van huidige it-medewerkers te behouden." Als bedrijven voor het eerste kiezen, zo adviseert hij, 'is er genoeg tijd voor een geleidelijke, niet-traumatische overgang naar IT-teams waarvan gemiddeld de helft van de banen behouden zal blijven."