"De CNV is tot de gedragscode gekomen omdat er de laatste tijd regelmatig mensen ontslagen worden vanwege ontoelaatbaar internet- of e-mailgedrag", legt CNV-woordvoerster Frieda Tax uit. De code is vooral bedoeld als richtlijn waar bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. In de gedragscode staat onder meer dat volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gegevens over internet- en e-mailgebruik niet langer dan zes maanden bewaard mogen worden. In principe worden de gegevens alleen op algemeen niveau gecontroleerd, zonder dat deze te herleiden zijn tot een identificeerbaar persoon. Als iemand verdacht wordt van oneigenlijk internetgebruik, kan een bedrijf besluiten een persoonlijk onderzoek in te stellen. Daarvoor moet de Ondernemingsraad (indien aanwezig) haar toestemming geven. Ook moet de betreffende werknemer zelf ingelicht worden van het onderzoek, vindt de CNV. Verder wordt het bekijken en downloaden van websites of het versturen van e-mailtjes met racistisch, discriminerend of pornografisch karakter verboden. Privé-gebruik van internet en e-mail wordt toegestaan. In welke mate is afhankelijk van de werkgever. CNV geeft als suggestie dat bedrijven een aparte computer voor privé internet instellen. "Werknemers kunnen dan intekenen op de computer om er een bepaalde tijd gebruik van te maken. Dat zou dan een stand-alone computer zijn die niet gecontroleerd wordt", aldus Tax. De gedragscode is vooral bedoeld voor kleinere bedrijven. "Veel grotere bedrijven hebben al een eigen gedragscode", volgens Tax. Bedrijven kunnen met de Ondernemingsraad besluiten een gedragscode te gaan volgen. Als dat gebeurt, is die code ook bindend.