Voor het eind van dit jaar moet de commissie, die gaat bemiddelen bij conflicten over Nederlandse domeinnamen en vervolgens een uitspraak doet, in het leven geroepen zijn. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) gaat niet zelf voor rechter spelen, het gaat slechts een adviserende rol spelen. De SIDN is op dit moment in gesprek met diverse instanties, waaronder de WIPO. "Het zijn nog oriënterende gesprekken, maar het is wel de bedoeling dat we straks in Nederland een goede geschillencommissie hebben waar mensen hun probleem over een domeinnaam aan kunnen voorleggen", zegt Boudewijn Nederkoorn, voorzitter van het bestuur van de SIDN. De WIPO in Genève is de bekendste geschillencommissie die ingesteld is voor conflicten over internationale domeinen. "De WIPO heeft veel expertise op dit vlak en wij zullen hen betrekken bij het opzetten van de Nederlandse geschillencommissie." Op dit moment wordt bij een geschil meestal een kort geding aangespannen en doet de rechter een uitspraak. "Dat levert in de meeste gevallen een bevredigend resultaat op. Maar ik denk dat het heel goed is als we een onafhankelijke instantie krijgen die een uitspraak kan doen en die bovendien door alle partijen erkend wordt", aldus Nederkoorn. Het afgelopen jaar heeft een aantal geschillen laten zien tussen bezitters van Nederlandse domeinnamen en mensen die meenden recht te hebben op een al geclaimd domein. De meest omstreden kaper was Gijs Graafland van NameSpace die meer dan 40.000 domeinnamen registreerde waaronder Unilever.nl en Glorix.nl. De rechter bepaalde dat NameSpace de gekaapte domeinen moest afstaan aan de rechtmatige eigenaar. De geschillencommissie beperkt zich tot het Nederlandse deel van internet. In de ons omringende landen wordt al ook gewerkt aan dit soort commissies. Merk- en handelsnaamhouders die een meningsverschil hebben over internationale domeinnamen als .com en .net kunnen al sinds januari 2000 terecht bij een van de vier organisaties die ingesteld zijn door de ICANN.

Eerdere relevante berichten:
2000: van Lamespace tot Jandevries.327.nl (29 december 2000)
Parlement: SIDN verwaarloost maatschappelijk belang (01 december 2000)
Niet betaalde rekeningen geven ICANN kopzorgen (22 november 2000)
WIPO geeft domeinen terug aan Nederlandse voetballers (15 november 2000)