Het rapport van de overheidscommissie over de herinvoering van de stemcomputer is positief. Oftewel, het steunt het wetsvoorstel van VVD-Tweede Kamerlid Taverne voor de herinvoering van elektronisch stemmen. De commissie Van Beek adviseert om elektronische hulpmiddelen te gebruiken om het stem- en telproces betrouwbaarder en toegankelijker te maken.

Analyse: De stemcomputer kan weer terug, met leidende 'paper trail', open broncode en ontwerp en 'military grade' security. De critici zijn niet overtuigd. Elektronisch stemmen? Alleen op papier

Stemmen moet geschieden met een stemprinter waarmee de kiezer zijn keuze bepaalt en waarmee een papieren stembiljet wordt geprint. De stemprinter slaat de stem niet op en telt ook geen stemmen. Tellen gebeurt door de papieren stembiljetten te scannen. De commissie verwacht dat het telproces in circa één uur kan zijn afgerond.

Randvoorwaarden

Wel zijn er randvoorwaarden. Wettelijk blijft de zogeheten ‘paper trail’ leidend. Er zal dus altijd een controleerbare telling op papier zijn. Verder moet er landelijk één elektronisch stemsysteem ingevoerd worden, bestaande uit een stemprinter waarmee de kiezer zijn stembiljet print en een scanner om de stembiljetten elektronisch te tellen.

Wil de politiek dit echter niet, dan heeft de commissie nog een alternatief klaar liggen. “Mocht de door de commissie voorgestelde stemmethode niet geïmplementeerd worden, adviseert zij om in elk geval elektronisch tellen, gekoppeld aan de invoering van een kleiner stembiljet, te introduceren”, leest de aanbeveling.

Eindrapport Commissie Onderzoek Elektronisch Stemmen in Het Stemlokaal