Stephanie Brown, mede-oprichter van uitgeverij Ergonome, eist een schadevergoeding van maar liefst twintig miljard gulden van Compaq wegens het illegaal kopieëren van stukken uit boeken die door Ergonome zijn gepubliceerd.

Het gaat om het boek Preventing Computer Injury: The HAND Book, dat gebaseerd is op een methode voor ergonomisch gebruik van het toetsenbord ontwikkeld door Brown.

Volgens de aanklacht die bij de rechtbank is ingediend maakten Ergonome en Compaq in 1994 de voorlopige afspraak om bepaalde stukken uit Preventing Computer Injury: The HAND Book op te nemen in een handleiding die Compaq bij zijn PC's levert voor veilig en gezond computergebruik. Tot een definitieve overeenkomst kwam het nooit, maar Compaq nam toch auteursrechtelijk beschermde passages over in zijn gids.

Van de Compaq Safety & Comfort Guide zijn volgens Ergonome sinds 1994 21 miljoen exemplaren door de computerfabrikant in omloop gebracht – inclusief de gewraakte passages uit het boek van de pianiste. Als Ergonome 21 miljoen exemplaren van zijn Hand Book had verkocht – à 15 gulden per stuk – was de uitgever nu rond de 315 miljoen gulden rijker geweest. Dat bedrag wil Ergonome in elk geval van Compaq hebben.

Daar bovenop vragen Brown en haar uitgever 8 miljard gulden voor de kosten die de computerfabrikant zich heeft bespaard: het kreeg namelijk dankzij de ergonomische adviezen van Brown geen schadeclaims aan zijn broek wegens RSI-klachten.

De overige twaalf miljard gulden is een boete die Ergonome vraagt wegens overtreding van de auteursrechten.

Juridische experts noemen de kans klein dat de pianiste het hele bedrag in de wacht sleept – als ze de jury al kan overtuigen van de misstap van Compaq. Hoge schadeclaims zijn wel een middel om de publiciteit te trekken.