Compaq behaalde over het eerste kwartaal een nettowinst van 78 miljoen dollar, een daling van 74 procent ten opzichte van de winst van 296 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De omzet liep met 3 procent terug tot 9,2 miljard dollar.Exclusief baten en lasten kwam de operationele winst uit op 200 miljoen dollar, ofwel 12 dollarcent per aandeel. Dat was in lijn met de verwachting van analisten. Voor de winstwaarschuwing in maart gingen zij nog uit van een winst per aandeel van 17 dollarcent. In het eerste kwartaal vorig jaar werd eenzelfde winst per aandeel behaald.Michael Capellas, CEO van Compaq, kondigde aan dat de onderneming `veel agressiever' zal worden met prijsverlagingen dan tot nu toe het geval is geweest. Compaq probeert op die manier zijn marktaandeel veilig te stellen. De prijsverlagingen zullen vooral plaatsvinden bij de servers en opslagproducten van het bedrijf, maar ook bij de pc's.De omzet van de pc-divisie van Compaq liep 7 procent terug tot 4,4 miljard dollar. De divisie leed een verlies van 82 miljoen dollar. Compaq is haar positie als wereldwijd marktleider kwijtgeraakt aan Dell, dat door een agressief prijsbeleid marktaandeel heeft weten te veroveren. Het afgelopen kwartaal was het eerste sinds 1994 dat Compaq niet de grootste pc-verkoper ter wereld was.De Amerikaanse thuismarkt vormt het grootste probleem voor Compaq. De totale omzet daalde met drie procent, maar wanneer de Verenigde Staten buiten beschouwing worden gelaten was sprake van een omzetstijging met 17 procent.Capellas sprak van `sterke resultaten' in Europa en zei goede hoop te houden dat het continent niet dezelfde `wilde, cyclische patronen' zal laten zien als de Verenigde Staten. De pc-verkopen aan consumenten waren volgens Capellas zwak, maar de vraag vanuit het bedrijfsleven nam toe.Compaq schrapt meer banen dan eerder aangekondigd. Liet het bedrijf in maart nog weten dat 5000 banen zullen verdwijnen, nu maakte het bekend dat dat er 7000 zullen zijn. Dat is tien procent van het totaal aantal werknemers van de onderneming. De ontslagronde moet Compaq uiteindelijk een jaarlijkse kostenbesparing van 500 miljoen dollar opleveren. Voor het tweede kwartaal rekent het bedrijf op ongeveer dezelfde resultaten als over de afgelopen drie maanden.