De Federal Communications Commission (FCC) was sinds enige weken in gesprek met de belangrijkste spelers in de internetmarkt. Doel was tot afspraken te komen over het (zoveel mogelijk) in stand houden van netneutraliteit. Netneutraliteit houdt in dat elke bit op het internet evenveel ‘rechten’ heeft en dat er door providers geen voorrang wordt gegeven aan diensten van bepaalde leveranciers.

Het overleg is ingegeven nadat de FCC dit voorjaar door de rechter op de vingers werd getikt (pdf) over de uitvoering van zijn taken. Volgens de rechter heeft de FCC geen mandaat om providers te verplichten netneutraliteit na te leven. Daardoor kwam de FCC langs de zijlijn te staan.

Voorrang voor Google

In de marge van het overleg tussen de FCC en de grote marktpartijen bleken Google en Verizon onderling in gesprek over het eventueel voorrang geven van Google’s diensten op het netwerk van Verizon. Dat bericht zowel Wall Street Journal als de New York Times. Inmiddels ontkennen beide bedrijven hevig. Maar dat bilateraaltje zou mogelijk de reden zijn dat de FCC nu het overleg abrupt heeft afgebroken, zo meldt de Wall Street Journal.

Google en Verizon ontkennen overigens niet zozeer dat ze in gesprek zijn, maar wel dat Google Verizon zou willen betalen om voorrang te krijgen op het netwerk, vooral voor zijn YouTube videodienst. Wel zeggen beide bedrijven bezig te zijn met een overeenkomst over netneutraliteit dat als model moet gaan dienen voor verdere FCC-regelgeving.