Dit concludeert althans John Beckers, die donderdag aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveert met zijn proefschrift `Computerangst, oorzaken en gevolgen'. Volgens de onderzoeker hebben veel mensen last van computerangst. Dit kan zich uiten tijdens het gebruik van de pc of door er simpelweg aan te denken. De angst ontstaat doordat beginnende gebruikers een aantal vervelende ervaringen achter de rug hebben. Hierdoor passen zij hun beeldvorming en opvatting aan, om vervolgens soms zelfs af te haken. Volgens de promovendus is het geloof in eigen kunnen de beste remedie. Volgens Beckers moet de gebruiker het gevoel hebben de baas over de computer te zijn.