De politierechter sprak van zeer 'ergerlijke' zaak, waarbij het slechts een kwestie van toeval is geweest dat de schade niet veel groter was. De man was de systemen binnengedrongen om zodoende een van de belangrijke computers van Inter Access zodanig te programmeren dat deze tijdens piekdrukte zou herstarten. Door een foutje gebeurde dat niet zoals bedoeld tijdens de piekdrukte, maar om half zeven 's avonds, waardoor de schade beperkt bleef. In het vonnis wordt gesproken over een 'slinkse handelswijze' om het bedrijf schade toe te brengen. Bovendien wordt de Hilversummer aangerekend dat hij het politieonderzoek heeft bemoeilijkt, zo schrijft de Gooi & Eemlander vrijdag. De rechter verwierp de argumenten van de advocaat van de systeembeheerder dat het onderzoek was gemanipuleerd. Na de computerinbraak duurde het namelijk lang voordat officieel aangifte werd gedaan. Tussentijds kon er dus van alles met het bewijsmateriaal, in dit geval computerbestanden, zijn gebeurd. "Hier is niets van gebleken", aldus de politierechter. Ook het verwijt van de advocaat dat de politie wel erg had geleund op het bewijs dat het bedrijf had aangeleverd, was in de ogen van de rechter niet terecht. De politie heeft ook dingen zelf boven water gekregen, aldus de rechter. Wel hield hij rekening met de trage afhandeling van de zaak door justitie en de geringe schade die uiteindelijk is ontstaan. De schadeclaim van 170.000 euro, die het bedrijf indiende, werd zoals verwacht niet-ontvankelijk verklaard door de politierechter. Inter Access kan nog wel proberen het geld via de civiele rechter binnen te halen.