Dat schrijft minister Donner van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. "Invoering van een systeem waar jaarlijks zo'n 200 miljoen nominatieve gegevens en 7 miljoen collectieve aangiften in omgaan, gaat niet zonder fouten", aldus de minister. Volgens de NOS werkt de bijbehorende software niet.

De problemen zijn ontstaan door de invoering van de wet Walvis, die de Belastingdienst verantwoordelijk maakt voor alle loonheffingen. Bedrijven hoeven sindsdien niet meer apart aangifte te doen bij het UWV.

"Problemen in de gehele keten van loonaangifte, naar polisadministratie, naar afnemers leiden ertoe dat de bij het UWV beschikbare loongegevens over 2006 niet bruikbaar zijn voor de Belastingdienst."

Van bedrijven wordt daarom gevraagd om opnieuw de loongegevens over 2006 bij de fiscus in te leveren. "Hoewel wij ons bewust zijn van de reikwijdte van dit beroep, zien wij geen mogelijkheden om aan deze verregaande optie te ontkomen", aldus minister Donner.

De minister heeft al toegezegd dat bedrijven die te laat zijn met het inleveren van hun gegevens, geen boete krijgen.