HCC startte in 2003 een kort geding tegen Dell om het bedrijf te dwingen zijn algemene voorwaarden aan te passen. In die voorwaarden stelde Dell dat consumenten verplicht zijn om hun bestelde pc vooruit te betalen. Een eis die volgens de HCC in strijd is met de wet.

Vorig jaar bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat Dell wel van consumenten mag verlangen dat ze vooruitbetalen. Op een paar andere punten moest Dell wel zijn algemene voorwaarden aanpassen. Volgens Dell zijn de voorwaarden conform de uitspraak van de rechter aangepast.

De computerclub is het hier niet mee eens. "Dell paste naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof wel de voorwaarden aan, op één artikel na. Tekstueel was er wel wat gewijzigd, maar inhoudelijk niet", stelt HCC.

Voor iedere dag dat Dell in gebreke bleef, zou het bedrijf een dwangsom van 5000 euro moeten betalen. Volgens HCC is sinds oktober vorig jaar, het moment waarop de dwangsomperiode inging, het bedrag opgelopen tot een miljoen euro. De computerclub komt nu met zijn eis omdat een miljoen euro tevens het maximale bedrag is dat in deze zaak als dwangsom gevorderd kon worden.