Dit blijkt uit een onderzoek, Virtual Virology geheten, dat gedurende een jaar werd geleid door Rod Daniels van het National Institute of Medical Research en Jack Clark van McAfee Security. "Toen ik werd benaderd voor dit onderzoek, twijfelde ik in eerste instantie aan de parallellen tussen de vakgebieden", vertelt Rond Daniels. "Maar later realiseerden we ons dat er talloze echte en fundamentele overeenkomsten zijn." Computervirussen blijken namelijk dezelfde structuur te hebben als menselijke virussen. Ze zijn beide opgebouwd uit grote aantallen zeer simpele bouwstenen, die samengevoegd worden in reeksen. Daarnaast komt de werking van beide soorten virussen met elkaar overeen. "Ze leren van eerdere besmettingen om nieuwe virustypen te bestrijden", beweren de onderzoekers. En beide virussen verspreiden zich van oost naar west over de wereld, met de zon mee.

Locatie

Ook is volgens de onderzoekers de manier waarop beide virussen bestreden worden bijna gelijk. De bestrijdingscentra bevinden zich bijna op dezelfde locaties in de wereld en er worden vergelijkbare rapportagestructuren gemaakt. Verder bleken zowel menselijke- als computervirussen tot de hoge kosten te leiden. In Engeland gaan bijvoorbeeld 150 miljoen werkdagen verloren door griep of soortgelijke ziekten. Dit kost jaarlijks vele miljarden. De kosten voor het herstellen van systemen en verwijderen van computervirussen doen daar niet veel voor onder.

Verschillen

Toch zijn er ook verschillen, volgens Daniels en Clark. De antivirusindustrie voor computers verzamelt vele malen sneller informatie en gegevens over nieuwe virussen dan de medische sector. Bovendien kan die industrie sneller actie ondernemen. En in de computerwereld heerst snel verwarring na het signaleren van een virus omdat het er ontbreekt aan een wereldwijd geaccepteerde procedure om de bedreiging tegen te gaan. Door de vele antivirussoftwarebedrijven is er sprake van tegenstrijdige berichten en is er van een eenduidige aanpak geen sprake.