Telecomconcurrenten BT Nederland, Colt Technology Services, Verizon Nederland, UPC Nederland Business, Tele2 Nederland en Atlantic Telecom Business dienen een eigen bezwaar in. "Wat je dan meestal ziet, is dat KPN de boete te hoog vindt. En in dit geval vinden de concurrenten het te laag", vertelt Opta-woordvoerster Cynthia Heijne.

'Zwaarder bestraffen'

"Zij zien de straf als 'gemiddeld tot zwaar' en hadden die liever als 'zwaar' gezien." Ook de termijn van de door Opta bepaalde overtreding moet volgens de protesterende KPN-concurrenten groter zijn. De Opta verklaart de bezwaren van beide kampen ongegrond.

Zowel KPN als de groep concurrenten hebben elk hun bezwaar aanhangig gemaakt bij de rechtbank Rotterdam. Heijne schat dat de rechter waarschijnlijk beide zaken tegelijk in behandeling zal nemen. Daarvoor is nog geen datum vastgesteld. De zaak komt op z'n vroegst over enkele maanden voor.

Illegale klantenkorting

Twistpunt in deze kwestie is de boete van 780.000 euro die telecomtoezichthouder Opta in januari dit jaar heeft opgelegd aan KPN. Dat bedrijf is toen voor een tweede keer schuldig bevonden aan ongeoorloofde klantenbinding via zijn zogeheten KlantPartnerProgramma's (KPP's). Daarbij maakt het verboden afspraken met zakelijke gebruikers door kortingen aan te bieden.

KPN vraagt die bedrijven om offertes van concurrenten door te spelen zodat het telecombedrijf mee kan gaan met de eigen prijs. De klanten gaan er dan mee akkoord dat KPN de offerte wint als de prijs gelijk is. Een concurrent kan het dus nooit winnen op prijs. Volgens de Opta hebben deze praktijken plaatsgevonden tussen begin 2007 en april 2009.