De hoogste baas van de inlichtingendiensten doet een diepgravend onderzoek naar de misstanden van de NSA. Hij heeft van tevoren al eens de Amerikaanse Tweede Kamer, het Huis van Afgevaardigden, voorgelogen en de volksvertegenwoordigers zijn daar niet blij mee.

Tijdens een parlementair onderzoek in maart werd Clapper rechtstreeks gevraagd of er informatie wordt verzameld van honderden miljoenen Amerikanen en hij antwoordde daarop "nee, meneer". Later dat jaar werd die getuigenis onderuit gehaald door de onthullingen en The Guardian en The Washington Post waaruit bleek dat er wel degelijk op grote schaal informatie wordt verzameld.

Erger dan Snowden

De commissie die over de wetgeving gaat, de House Judiciary Committee, is boos en eist dat het ministerie van Justitie Clappers uitlatingen onderzoekt. Eén laaiende senator gaat alvast een stapje verder en wil dat de inlichtingenchef wordt vervolgd voor meineed. Hij noemt Clappers getuigenis schadelijker dan wat klokkenluider/landverrader (doorhalen wat niet van toepassing is) Edward Snowden heeft aangericht.