Volgens de Franse Constitutionele Raad is "vrije toegang tot publieke communicatiediensten online" een fundamenteel mensenrecht, en is internet is onmisbaar in de huidige samenleving. "Het is van belang om mee te doen in de democratie en het uiten van ideeën en opinies."

Ook oordeelt de Constitutionele Raad dat de huidige wet in strijd is met "het vermoeden van onschuld". "Elke mens is onschuldig tot schuldig bevonden." Alleen een rechter zou de macht mogen hebben om mensen af te sluiten. In de vorige maand door het Franse parlement aangenomen wet werd besloten een niet-juridisch agentschap, Hadopi, op te richten dat na twee waarschuwingen illegale filesharers offline mag halen voor een periode van maximaal een jaar.

Ultieme sanctie

De uitspraak van de Raad betekent dat de piraterijwet ontnomen wordt van de ultieme sanctie: afsluiten van internet, de derde 'strike'. Hadopi kan nog wel waarschuwingen versturen naar internetpiraten, maar voor verdere sancties moet het naar de rechter stappen.

Christine Albanel, minister van Cultuur in de regering-Sarkozy, laat in statement weten weten teleurgesteld te zijn dat het gevecht tegen internetpiraterij niet tot een "logische conclusie" gebracht wordt. Ze zal Sarkozy adviseren de wet nogmaals gewijzigd in te dienen, om zo tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad. Wel benadrukt ze dat de Hadopi vooralsnog gewoon doorgaat, en dat Hadopi gewoon begint met waarschuwingen versturen in het najaar.

Amendement 138

Het Europees Parlement had eerder bezwaren geuit tegen de Franse piraterijwet. Het gaat lijnrecht in tegen het op 6 mei door het Europees Parlement aangenomen amendement 138. Daarin werd besloten dat er "geen beperkingen mogen worden opgelegd aan defundamentiele rechten en vrijheden van eindgebruikers zónder een voorafgaande rechterlijke uitspraak".

Ook de Nederlandse regering wil geen toezichthouder die downloaders van illegaal aangeboden muziek en films kan afsluiten, werd deze week bekend.