Een IT-consultant bij KLM schept de juiste voorwaarden voor IT-aanpassingen die effect hebben op het onderhoud aan en reparatie van vliegtuigen, de catering aan boord en de manier waarop werkzaamheden worden geregistreerd. Hierbij houdt hij rekening met de doelstellingen van de business developers en analisten die bij hem aankloppen. Zijn werk is projectmatig en daardoor erg afwisselend: om het jaar heeft hij 2 à 3 nieuwe grote projecten die opgestart worden.

Filter tussen business en techniek

"De commerciële divisies hebben consultants nodig om een nieuwe IT-functionaliteit zo te verwoorden en te configureren dat de techniek ermee aan de slag kan", zegt Ronald Vink. "Daarbij is het belangrijk om goed te luisteren. Business analisten vallen onder een andere divisie en die kun je niet dagelijks aanstoten met vragen. Om te checken of je hun wensen begrijpt, stel je heel veel vragen. Daarna vat je samen wat je denkt dat zij exact bedoelen. Als hierover overeenstemming is, geef je met voorbeelden aan hoe je het project wilt realiseren. Verder last je toetsmomenten in, zodat je stapsgewijs kunt blijven nagaan of een project de goede kant op gaat. Nu het aantal geautomatiseerde bedrijfsprocessen harder groeit, wordt die werkwijze steeds belangrijker."

De IT-consultant zet projecten in beweging met werkdocumenten voor programmeurs, die onder dezelfde technische divisie vallen als hij. Met hen heeft Vink dan ook nauw contact. "Dat is ook nodig", zegt hij. "Want programmeurs vormen een heel ander slag mensen dan de business analisten die de projecten indienen, het zijn onze technische denkers. Nadat ik eerst helder heb gekregen wat we precies willen en daar een realiseerbaar plan voor heb gemaakt, moet ik dit plan visualiseren voor de programmeur. Dus niet direct een werkdocument openen maar eerst met schetsen en illustraties aangeven welke richting we op willen. Consultants zijn er om een lost in translation-gevoel te vermijden."

Complexiteit

Vervolgens stelt de consultant de werkdocumentatie op, een uitdagend karwei binnen complexe omgevingen zoals bij de KLM, waar veel bedrijfsprocessen spelen. "In een plan van aanpak moet je met die complexiteit rekening houden", zegt Vink. "Een verkeerde configuratie in de ene oplossing, kan er voor zorgen dat een andere oplossing omvalt."

Vink en zijn directe collega's streven er naar deze bedrijfsprocessen volledig samen te brengen binnen het ERP-systeem van SAP. Vink: "Als je daar op inzoomt, dan zijn er grofweg drie lagen waarbinnen wij features bouwen. Je hebt de presentatielaag, de omgeving die de eindgebruiker ziet. Dan is er een applicatielaag, waarin de bedrijfslogica van het geheel zit. De derde laag bestaat uit de databaselaag, met daarin de database en de wijzigingsgeschiedenis."

Vink probeert maatwerk zoveel mogelijk te vermijden: het doel is om optimaal gebruik te maken van de automatiseringskracht van ERP-software. "De intentie is om alles in de standaard van SAP te configureren, of dat nu gaat over het afmelden van taken door de monteurs of het binnen boeken van nieuw magazijnvoorraad. Toch is maatwerk soms onvermijdelijk. Zeker bij de grote projecten is dat het geval. Tussendoor lopen er nog talloze kleine projecten."

Nu en straks

Een van de twee grote projecten die nu lopen, is het toevoegen van een componentenshop. "De inkoop en logistiek van vliegtuigonderdelen bestond wel in de ERP-omgeving, maar nog niet voor onderhoudsprocessen", zegt Vink. "Denk aan de motoren, wielen en de klep van de vleugel." Het andere grote project is een optimalisatieslag voor het inladen van catering. Vink: "Nu wordt er bij vluchten waarvan niet alle stoelen bezet zijn, wel eens te veel drank en voedsel aan boord geladen. Dit is extra gewicht en kost brandstof. Dat kun je stroomlijnen door je ERP-software daar op in te richten."

En in de toekomst? "Dan gaan wij bij KLM zeker inspelen op de gigantische hoeveelheid data die we in huis hebben. Binnen SAP is er het platform HANA, dat tools biedt waarmee je al die data kan analyseren. Door gegevens over de staat van onze vliegtuigmotoren te monitoren, is het bijvoorbeeld mogelijk te voorspellen wanneer een toestel groot onderhoud nodig heeft."

Als Consultant of Testmanager aan de slag bij KLM? Solliciteer dan nu voor één van de functies die open staat!