In een gezamenlijke brief uiten de Consumentenbond, de HCC, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Vereniging Internet Society Nederland en Bits of Freedom felle kritiek. Andere ondertekenaars zijn Nederland Kennisland, Privacy First, VrijBit, Vereniging Open Domein en Stichting Health Action International Europa.

Schimmig verdrag

De organisaties hekelen vooral het gebrek aan transparantie. Daardoor is het eigenlijk onmogelijk de exacte gevolgen in kaart te brengen. Dat komt volgens de organisaties vooral door het overleggen in achterkamertjes in plaats via de normale overlegorganen.

Ondertussen signaleren ze dat het wel over belangrijke zaken gaat en dat fundamentele rechten van burgers worden ingeperkt. Vooral de inperking van communicatievrijheid, de democratische rechtsstaat, de kenniseconomie en de persoonlijke vrijheden van internetgebruikers vallen de organisaties zwaar.

In een losse brief schrijft Vrijschrift hierover dat: “(...) het totstandkomingsproces van ACTA dusdanig ontransparant en ondemocratisch is, dat er per definitie geen gepaste afweging van maatschappelijke kosten en baten plaats heeft kunnen vinden en erger nog, dat dit proces een ongekend precedent schept, wat op ongehoorde wijze afbreuk doet aan de democratische besluitvorming in Nederland en de rest van de Westerse wereld."

Alleen namaakgoederen

De belangenorganisaties roepen het ministerie van Economische Zaken op het verdrag te beperken tot dat waar het echt voor staat: de bestrijding van fysieke namaakgoederen. “Daarnaast roepen zij [de ondertekenaars - red] de regering op om ACTA te beperken tot namaakgoederen en dit niet uit te breiden tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de digitale omgeving.”

Daarbij is de gedachte dat het kopiëren van bijvoorbeeld een film of liedje geen namaakgoed betreft, omdat het om hetzelfde product gaat. De oorspronkelijke bedoeling van het verdrag was het terugdringen van namaakproducten, zoals bijvoorbeeld imitatie-merkkleding. Voor Stichting Vrijschrift is dat reden ook te vragen niet akkoord te gaan met het opnemen van (software)patenten in het verdrag.

Nokia

Overigens zijn niet alleen burgerorganisaties tegen. Ook de Finse telefoonfabrikant Nokia - die zich ook wil wapenen tegen namaakgoederen - heeft zich publiekelijk fel uitgelaten tegen het handelsverdrag in het World Trademark Review. Volgens de onderneming voldoet de huidige wetgeving voldoende. Het roept de over ACTA onderhandelende overheden dan ook op om minder eenzijdig te kiezen welke partijen betrokken mogen zijn bij het handelsverdrag.

De belangenorganisaties geven hun kritiek in het kader van een zogenaamde internetconsultatie die de Nederlandse overheid nu houdt over ACTA. Opmerkelijk is dat er nog wordt onderhandeld over het verdrag. Partijen en burgers die meedoen aan die consultatie reageren dus niet op het verdrag in een definitieve vorm. Het gaat slechts om reacties op de tekst die onder grote publieke druk uiteindelijk is geopenbaard, maar die inmiddels wel is verouderd. In het geheim is namelijk een nieuwe versie van ACTA tot stand gekomen, die overigens wel weer is uitgelekt.

Rol jurist is beperkt

Of er echt wat met de nu geuitte formele kritiek zal gebeuren, is maar helemaal de vraag. De teksten die binnenkomen via de internetconsultatie weliswaar terecht bij de verantwoordelijk jurist, Angela van der Meer, maar haar rol is beperkt tot meeluisteren in de achterkamertjes. Via een juridische truc is namelijk de rol van het Nederlandse parlement heel minimaal. Nederland heeft dus weinig tot niets meer te zeggen heeft over de totstandkoming van ACTA.

Naast de brief van de belangenorganisaties is er ook een brief van Stichting Vrijschrift. Daaraan gehecht is een communique dat mede is ondertekend door Europarlementariërs en de Tweede Kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Mariko Peters (GroenLinks) en Martijn van Dam (PvdA).

Niet iedereen is tegen

Overigens blijkt niet iedereen tegen te zijn. Juist de branchevereniging van de entertainmentindustrie NVPI reageert enthousiast op ACTA.

"NVPI heeft de overheid laten weten dat zij de inspanningen van de EU en haar onderhandelaars om te komen deze overeenkomst steunt", stelt de belangenorganisatie in hun reactie. "NVPI geeft ook aan verheugd te zijn dat de bij ACTA betrokken partijen weerstand hebben geboden tegen voorstellen om de online omgeving buiten het bereik van ACTA te houden. NVPI ziet uit naar een verdrag dat recht doet aan de noodzaak om op te kunnen treden tegen inbreuken zoals die heden ten dage plaatsvinden. Dat betekent concreet dat (onder andere) bepalingen die Internet Service Providers stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen bij het bestrijden van inbreuken deel moeten uitmaken van het verdrag."

Nederlandse schimmigheid

Welke organisaties, bedrijven of burgers verder nog hebben gereageerd op de internetconsultatie, is niet bekend. Het ministerie van Economische Zaken is ook daarover schimmig. EZ biedt de mogelijkheid in het geheim aan de consultatie mee te doen, waarbij die meningen ook geheim blijven. Webwereld gaat hier niet mee akkoord en zal middels een Wob-verzoek opheldering eisen.

Update 10:57 reactie NVPI toegevoegd