Deze week heeft de Consumentenbond een brief aan verschillende partijen gestuurd waarin de bond roept om een offensief voor internetveiligheid. Overheid, bedrijfsleven, ISP's, internetters; iedereen zou zijn steentje moeten bijdragen. Opvallende afwezigheid in dit rijtje is de bond zelf. Opvallend, omdat de bond sinds een jaar WebTrader-keurmerken geeft aan webwinkels waar het goed winkelen zou zijn. Hierbij wordt echter niet gelet op veiligheid, maar meer op zaken als de mogelijkheid een besteld artikel binnen een maand terug te sturen. Is het niet aan de Consumentenbond om ook op de veiligheid te letten? Ja, zegt een expert in internetbeveiliging: "Zo'n keurmerk heeft alleen zin als de consument ook mag verwachten dat elke plek waar zo'n logo is te vinden ook echt veilig is." De expert, die anoniem wil blijven, heeft maanden geleden al met de bond om de tafel gezeten. Hij heeft toen voorgesteld alle winkels op veiligheid door te lichten. "Hier is de bond niet op ingegaan, en dus hebben wij geen zin meer om voor zo'n partij nog iets gratis te doen." Volgens hem kan de bond wel degelijk een grote rol spelen bij internetbeveiliging als ze een Trusted Third Party wordt en certificaten afgeeft, waardoor een hoge mate van veiligheid wordt behaald. De bond lijkt hier echter weinig voor te voelen. "Zij vinden hun positie als onafhankelijke zeikdoos – die niets, maar dan ook niets zelf wil doen – te belangrijk", aldus de beveiligingsdeskundige. De Consumentenbond stelt bij monde van woordvoerster Juliette Oolders dat er sinds enige tijd wel degelijk gelet wordt op veiligheid. "We zijn er druk mee bezig, het heeft onze volle aandacht. Maar 100 procent veiligheid kunnen we niet garanderen."