In juni kondigde de bond aan op 1 oktober een witte en zwarte lijst van internetaanbieders te zullen publiceren. De aankondiging volgde op uitkomst van een onderzoek door de Registratiekamer. Het overheidsorgaan concludeerde dat privacy op internet ver te zoeken is. De branchevereniging van internetaanbieders, de NLIP, uitte zware kritiek op het onderzoek van de Registratiekamer. Toch durven de providers de actie van de Consumentenbond niet te boycotten. "De providers hebben aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben om de eisen in te willigen", aldus woordvoerder Ewald van Kouwen van de Consumentenbond. Maar niet alle providers zijn van plan aan de eisen te voldoen. Volgens Van Kouwen hebben enkele providers wel aangegeven hun beleid niet te zullen veranderen. "Zij kunnen in de problemen komen als de Registratiekamer volgend jaar boetes kan uitdelen", waarschuwt Van Kouwen. Providers die op de witte lijst willen staan moeten een helder privacybeleid hebben en dat beleid op een goede manier duidelijk maken aan hun klanten. De klant moet opgeslagen persoonsgegevens kunnen inzien en eventueel wijzigingen. Wanneer de provider deze gegevens voor andere doelen wil gebruiken dan voor het toegang verlenen tot internet, moet daarvoor toestemming worden gevraagd. Bij het opstellen van de lijsten werkt de Consumentenbond nu samen met de NLIP. Streefdatum voor publicatie van de lijsten is nu 1 januari.