Het VARA-programma Kassa doet niet aan de oproep mee, maar sympathiseert wel met de actie. Via de websites van de verschillende consumentenprogramma's kunnen abonnees een e-mail versturen aan hoofd consumentenzaken Dirk Jan Emmens van UPC waarin zij het kabelconcern van hun actie op de hoogte stellen. Radar wijst erop dat klanten gegronde klachten moeten hebben om het abonnementsgeld op te schorten.

Radar wijdde dinsdagavond haar uitzending volledig aan de perikelen rond kabelconcern UPC. Het TROS-programma liet weinig heel van de diensten van het bedrijf: de helpdesk functioneert volstrekt onder de maat en zowel de telefoniedienst Priority als de internetdienst Chello werken niet naar behoren. Zo valt het 'supersnel internetten' waarmee Chello adverteert nogal eens tegen.

Omdat UPC volgens Radar ondanks verschillende beloften de problemen niet oplost, is het programma nu zelf tot actie overgegaan. Voor de actie sloot Radar een 'unieke samenwerking' met de programma's Ook dat nog, Kassa en De Televisieman, een consumentenprogramma van Frits Bom op TV Gelderland.

Radar baseert haar actie op een wetsartikel uit 1992 waarin is vastgelegd dat een klant maximaal de helft van het abonnementsgeld mag inhouden als, nadat de klant herhaaldelijk heeft geklaagd, een bedrijf haar beloften niet nakomt.

Indien het bedrijf in kwestie weer naar behoren presteert dienen de klanten het achtergehouden abonnementsgeld alsnog over te maken. Maar via een schadevergoedingsprocedure kunnen zij dat geld dan weer terug vorderen.

Het TROS-programma geeft UPC tot november, twee weken dus, de tijd de problemen op te lossen. Die maand zouden klanten moeten beginnen met het deels inhouden van het abonnementsgeld.

De in het programma aanwezige J. Bergman, van de afdeling consumentenzaken van UPC, kreeg van presentatrice Antoinette Hertsenberg geen tijd te antwoorden op haar vraag of UPC aan twee weken genoeg had. "U moet maar opschieten", aldus Hertsenberg.

Wat betreft de snelheid van Chello, verklaarde Bergman 'binnen een maand' verbeteringen te verwachten. Zijn opmerking werd door het aanwezige publiek weggehoond.

De UPC-vertegenwoordiger zei de gestarte juridische actie te betreuren. Hij hoopt dat het kabelconcern met het eigen programma om geld terug te storten veel problemen met klanten kan oplossen.

Eerder dinsdag riepen twee Chello-gebruikersverenigingen, de TGV en de bij Radar eveneens aanwezige IVGL, al abonnees op in november helemaal geen abonnementsgeld over te maken.