Stanford University werkt samen met privacyvechters en Mozilla aan een nieuwe manier om ongewenste cookies te blokkeren. De huidige manieren die browsers als Safari en Firefox gebruiken zijn niet efficiënt en zorgen voor allerhande cookie-problemen, stellen de bedenkers van het 'Cookie Clearinghouse'.

DNT-fouten oplossen

Ook Mozilla ontdekte problemen met Do Not Track (DNT). In de huidige implementatie worden bijvoorbeeld ook first party-cookies regelmatig geblokkeerd als gebruikers tracking cookies weigeren van een bepaald domein. DNT levert op deze manier false positives op waarin ook first party-cookies worden geblokkeerd.

Andersom levert DNT false negatives op, waarbij gebruikers tracking cookies krijgen omdat ze bijvoorbeeld op een advertentie hebben geklikt. De feature om third party-cookies te blokkeren is daarom nog niet uit de bètafase van Firefox gekomen. Mozilla is dan ook geïnteresseerd in alternatieve methodes en heeft zich aangesloten bij het project van Stanford University.

Transparant systeem

Cookie Clearinghouse hanteert een blacklist en whitelist waarop wordt aangegeven of het domein ongewenste tracking cookies aflevert. Op de lijst van websites waarvan cookies worden geblokkeerd, komen dan bijvoorbeeld ook de subdomeinen van een hoofdsite waarvan cookies niet zijn toegestaan.

Mozilla pleit voor een transparanter systeem dat foutenvrij is en waarbij het voor zowel gebruikers als sitebeheerders duidelijk is waarom bepaalde domeinen uit den boze zijn. Het is niet te doen voor gebruikers om handmatig uitzonderingen aan te maken en daarom is er behoefte aan een automatisch systeem, zoals de blocklist.

Vervolgstappen

In de huidige fase wordt vooral gekeken naar procedures om deze lijsten te beheren. Zo moeten er criteria worden ontworpen over welke cookies aan welke lijst moeten worden gekoppeld. Ook is er een uniform invoerformaat nodig en een procedure om protest aan te tekenen bij het toegevoegd worden aan een lijst. In de fase daarop worden lijsten aangemaakt en beheerd.