In een brief (PDF) aan de Tweede Kamer stelt minister Kamp dat analytische cookies niet per se onder de telecomwet vallen die vereist dat gebruikers toestemming moeten geven voor het ontvangen van cookies. Het gaat hierbij om first party analytische cookies, die geanonimiseerd worden verzameld en niet worden gedeeld met derden. De uitzondering geldt dus niet voor sites die gegevens verzamelen met Google Analytics.

Geen toestemming vereist

De minister heeft met telecomwaakhond OPTA overlegd hoe de huidige wet geïnterpreteerd moet worden. “Daarbij is gezamenlijk geconcludeerd dat, mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden, er mogelijkheden zijn de wet zo toe te passen dat voor het plaatsen en lezen van first party analytische cookies geen toestemming hoeft te worden verkregen van de gebruiker", schrijft Kamp.

“Websites hoeven bezoekers binnenkort geen toestemming meer te vragen voor 'first party analytische cookies'", verduidelijkt het ministerie van Economische Zaken in een verklaring. Het gaat niet om een aanpassing van de wet, maar meer om een andere interpretatie van de telecomwet.

Niet delen met derden

De OPTA kijkt samen met het CBP hoe er invulling gegeven gaat worden aan de telecomwet. “We hebben altijd gezegd achter de grootste overtreders aan te gaan, die bijvoorbeeld tracking cookies plaatsen", zegt OPTA-woordvoerder Cynthia Heijne. Begin volgend jaar moet er meer duidelijkheid komen over de analytische cookies. “We streven er natuurlijk naar om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen", aldus de OPTA-woordvoerder.

De gegevens van de analytische cookies mogen niet gedeeld worden met derden. Wat dit betekent voor het delen van analytische gegevens met van bijvoorbeeld de Publieke Omroep die deze data moet delen met de overheid onder de mediawet, is niet duidelijk. “De OPTA bekijkt nog hoe er precies invulling wordt gegeven aan het beleid", aldus woordvoerder Lisa Neves Gonçalves van het ministerie van Economische Zaken.

Omdat de uitzondering gaat gelden voor alleen first party analytische cookies, geldt dit niet voor Google Analytics. Daarmee wordt gebruikersdata nog steeds gedeeld met derden, namelijk Google. "De nieuwe telecomwet is erop gericht de privacy van gebruikers te beschermen, dus daarom gaat het hier enkel om first party cookies", verduidelijkt de OPTA-woordvoerder.

Update 16.14 uur: Uitleg toegevoegd over Google Analytics.

Update 16.58 uur: Internetjurist Wouter Dammers legt op zijn blog uit dat de uitzondering niet geldt voor Google Analytics, omdat de first party cookie alleen gesteld mag worden door de websitehouder zelf en niet door een derde partij.

Bij Google Analytics kun je instellen dat de gegevens alleen voor de gebruiker verzameld mogen worden. "Dan kan er wellicht wel sprake zijn van 'first party' cookies, maar ook dan zou je toestemming nodig hebben. De 'voorwaarden van Kamp' stellen dat je de gegevens niet mag delen met anderen", aldus Dammers.

Webwereld heeft bij Google gevraagd wat de precieze status is van de cookie van Analytics. Het databedrijf heeft momenteel nog geen commentaar.