Het valt te verwachten dat bedrijven niet langer pionierend werk durven te verrichten op het gebied van ict-projecten en sourcing. Maar volgens Gartner blijft het er niet bij dat de hand op de knip gehouden wordt. Voor 2009 onderscheidt het analistenbureau vijf gebieden waar veranderingen zichtbaar zijn bij het uitbesteden van projecten. Die '5 C's' lijkt op eerste gezicht op een lijstje van marketingeisen die je bij een leverancier zou verwachten: competitiveness, cost, caution, change en control.

Vijf C's

Maar feitelijk is het een lijstje van zaken waar volgens Gartner de komende tijd de nadruk komt te liggen. “Het zijn vijf kernkreten”, zegt Gilbert van der Heiden, analist bij de marktvorser. Gartner schat vanuit die vijf C's in wat we zoal kunnen verwachten van outsourcing en manieren waarop bedrijven met hun projecten omgaan. “Ontwikkelingen die in 2009 zijn ingezet, worden in 2010 doorgezet”, zegt Van der Heiden. “Dat geldt voor zowel klanten als leveranciers, al gaat het wel om een verschil in de benadering van de markt.”

Competitiveness, het concurrerend vermogen, is voor bedrijven meer nog dan voorheen belangrijker geworden in 2009, en zal dat nog meer worden in 2010. “Het is een globalere markt. Er wordt meer snelheid en flexibiliteit verwacht”, zegt Van der Heiden. “Een consequentie is dat de business wordt meer betrokken bij de aanbesteding. Je krijgt een andere uitbestedingsvraag en een ander soort nadruk.” Voor leveranciers geldt dat ze zich beter onderscheiden omdat de markt meer nog dan voorheen mondialiseert. “Er zijn daardoor meer partijen, het wordt allemaal krapper”, zegt de analist.

Te veel focus op kosten

Het spreekt bijna voor zich dat zoveel mogelijk gesneden is in 'Cost', een ander punt waar grote nadruk is komen te liggen bij projecten. Ook dat zal voorlopig doorgaan, en bedrijven vinden altijd nieuwe manieren om de kosten te drukken. “We zien dat budgetten nog steeds onder druk staan, en onder druk wordt alles vloeibaar”, zegt Van der Heiden. Maar hij waarschuwt voor overdrijving, iets waar bedrijven nog steeds vatbaar zijn. “Als je alleen op korte termijn focust op de kosten, zoals in 2009 heel erg het geval was, dan mis je de mogelijkheid om IT je te laten helpen”, aldus Van der Heiden.

Dat hangt in de ogen van Van der Heiden direct ook samen met twee andere C's: caution, voorzichtigheid, en change, verandering. “Je moet niet alleen voorzichtig zijn met de kosten”, zegt hij. “Je moet ook voorzichtig zijn in het innoveren. De markt verandert snel en verandert redelijk onvoorspelbaar op dit moment.”

“Je merkt dat er vraag komt naar meerwaarde voor de business”, zegt Van der Heiden. Het gevolg is positief: bedrijven denken beter na over de interne processen. “Je krijgt meer innovatie, niet alleen vanuit de leveranciers maar ook vanuit de klanten. Business en IT weten dat ze beter met elkaar moeten samenwerken. Dat is niet standaard. Afhankelijk van het soort bedrijf maakt IT regelmatig zijn eigen proces door zonder te interacteren met de business.”

Volwassenheid is control

“Het hangt ook samen met hoe volwassen de klant is”, vervolgt Van der Heiden. “Je ziet dat waar ict leidend is, de afstemming met de business goed is.” Als voorbeeld noemt Van der Heiden de belastingdienst: “Daar zit veel meer sturing op de kwaliteit, en er wordt actiever gestuurd vanuit de IT richting business.” In andere gevallen is ict facilitair, en ligt de laatste C, control, dan ook veel minder daar dan bij het management en de leverancier.

Wat betekent dat voor de leverancier? “Dat ze meer industriespecifieke oplossingen moeten hebben, en specifieke kennis nodig hebben”, antwoordt Van der Heiden. “Dus met de boodschap: 'ik weet wat je nodig hebt, ik ken de markt beter, ik ken mijn klanten en ik weet wat jou drijft.' Leveranciers zeggen dat vaak wel, maar als je kijkt hoe het terugkomt in de aanbieding zie je toch dat het situationeel gebonden is. Ik zeg niet dat ze hun klanten niet kennen, maar ze moeten wel een onderscheid maken tussen bestaande klanten en klanten waar ze RFP's ( Request for Proposal, red.) naar terugsturen”, zegt Van der Heiden.