Mensen die onder curatele staan, zijn mensen die niet in staat zijn om hun financiële en andere belangen goed te behartigen. Het gaat daarbij voornamelijk om mensen met een geestelijke stoornis, maar ook alcoholisten en gokverslaafden kunnen door de rechtbank onder curatele worden gesteld. Het curateleregister, met de namen van mensen die onder curatele staan, is openbaar. De rechtbank Den Haag, die het register beheert, heeft de namen vorige week ook online gezet. Een naam kan alleen worden opgevraagd door de achternaam en geboortedatum van de persoon in kwestie in te typen. Bij de mensen die na 1996 onder curatele zijn gesteld, wordt ook de reden voor de ondercuratelestelling vermeld. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is daar niet blij mee. "Dat is heel gevoelige informatie", aldus Gabriella Bettonville van het Nibud tegenover Het Parool.