Zelfs een uurtje per week op het internet komt overeen met een stijging van één procent op de depressieschaal die de onderzoekers hanteren. Bovendien scoort iemand die een uur in de week heeft geïnternet 0,4 procent hoger op de eenzaamheidsschaal. Hoewel de toenames op beide schalen klein zijn beschouwen de onderzoekers ze als statistisch significant. De 169 proefpersonen uit Pittssburgh en omgeving zijn gevolgd gedurende één of twee jaar. Ze bleken de warmte en het persoonlijke menselijke contact te missen die nodig zijn voor een stabiele gemoedsrust, aldus het onderzoek dat ongeveer drie miljoen dollar heeft gekost.

De resultaten van het HomeNet-onderzoek zijn een schok voor de opdrachtgevers, grote bedrijven in de IT- en computerindustrie als Intel, Hewlett Packard, AT&T en Apple. Ze zijn tegenovergesteld aan onze verwachtingen die gebaseerd zijn op wat we weten over hoe sociaal het internet is'', aldus één van de onderzoekers. Critici van het onderzoek wijzen erop dat het hier geen willekeurige steekproef betreft zodat het alleszins mogelijk is dat de respondenten een gemeenschappelijke eigenschap hebben die over het hoofd is gezien bij het duiden van de gegevens.

Het volledige onderzoek zal volgende week worden gepubliceerd in het vakblad The American Psychologist. In het artikel stellen de onderzoekers dat het internet het beste kan worden gebruikt "ter ondersteuning van reeds bestaande gemeenschappen en sterke relaties".