De three strikes-wetgeving in Frankrijk sluit gebruikers af van internet nadat zij drie maal zijn betrapt op het downloaden van illegale content. Daarbij wordt volgens de wetgever copyright geschonden en het afsluiten van internetters wordt gezien als een probaat middel tegen deze praktijken.

Vrijdag lekte uit dat de Franse president Sarkozy zijn minister van Buitenlandse Zaken heeft gevraagd te lobbyen bij zijn Europese collega’s voor invoering van dezelfde wetgeving in de hele Europese Unie (EU).

Vrijheid van meningsuiting

Het Franse three strikes-offensief moet van start gaan op een internationale conferentie over vrijheid van meningsuiting op 29 oktober. Dat congres wordt gehouden naar aanleiding van een gezamenlijk Nederlands en Frans voorstel om een gedragscode tegen internetcensuur op te stellen. Sarkozy wil dat de three strikes-wetgeving in die gedragscode wordt opgenomen.

Europarlementariër Marietje Schaake van D66 zegt dat Sarkozy met dit plan alleen maar meer controle en een striktere regulering wil doordrukken binnen de Europese Unie, zo schrijft persbureau ANP. Het beperkt de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie, zegt zij. Dat zou dus haaks staan op het doel van de bijeenkomst op 29 oktober.

Brief aan minister

Op die bijeenkomst in Parijs zou de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal een voordracht houden over het gezamenlijke plan van Frankrijk en Nederland tegen internetcensuur. De Fransen lijken met de voorgestelde three strikes-lobby daar regelrecht tegenin te gaan.

D66 verzoekt daarom in een brief dat Rosenthal het congres afzegt. In ieder geval dient de minister afstand te doen van het Franse plan. D66 zal ook in de Tweede Kamer vragen stellen over het onderwerp.

Ook Ot van Daalen van de Nederlandse digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom heeft inmiddels een brief gestuurd naar minister Rosenthal. Hij roept de nieuwe minister daarin op de Franse voorstellen met klem te verwerpen. De vorige Nederlandse regering was nog tegen een three-strikeswet.

UPDATE 13.03 uur: GroenLinks Tweede Kamerlid Mariko Peters heeft inmiddels vragen gesteld aan Rosenthal over dit onderwerp. Zij wil onder meer weten of de huidige regering het standpunt van de vorige regering gestand doet. "Zult u zich verzetten tegen de wens van de Franse regering om maatregelen uit de omstreden Hadopi-wet op te nemen in een internationale gedragscode? "

Ook wil Peters weten van Rosenthal weten "of de vrijheid van meningsuiting en informatievergaring en het recht privacy op internet naar uw mening is gediend bij de 3-strikes regeling die de Franse president voorstelt voor die conferentie?". Zij wil voor de 29ste, aankomende vrijdag dus, antwoord van de minister.

UPDATE 2 15.19 uur: De PVV-fractie in het Europees Parlement heeft vragen gesteld over de zaak aan de Europese Commissie. "Deelt de Commissie mijn mening van dat het ´three strikes out´ regime een disproportionele zware straf is op het schenden van het auteursrecht?", wil Laurence Stassen weten. En: ""Is de Commissie het met mij eens dat het afsluiten van Internet burgers aantast in hun fundamentele rechten, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting?"

Stassen wil van de Commissie de toezegging dat het plannen voor een ´three-strike-out´ systeem buiten de ACTA onderhandelingen zal houden en dat de Commissie zich zal weren tegen druk om het systeem op enigerlei wijze op Europees niveau in te voeren.