Het D66-kamerlid Boris van der Ham diende op 17 december een motie in voor het doorvoeren van een heffing op mp3-spelers, omdat veel kunstenaars "de vergoeding aan rechthebbende niet terugzien". Zijn voorstel werd mede-ondertekend door GroenLinks-kamerlid Femke Halsema. Uiteindelijk werd de motie niet in stemming gebracht in afwachting van de beantwoording van schriftelijke vragen aan Minister Plasterk.

Regering aan het werk zetten

"Het doel van de motie is de regering aan te sporen aan de problematiek te werken", zegt Van der Ham in een reactie aan Webwereld. "We hadden toch wel gedacht dat die heffing er langzamerhand zou komen." In zijn motie wijst de politicus er ook expliciet op dat een dergelijke heffing in andere landen wel bestaat.

Van der Ham is bekend met de wanorde binnen Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) en de gerechtelijke uitspraak, die op dinsdag een tijdelijk verbod op een heffing op mp3-spelers goedkeurde. Toch denkt Van der Ham nog steeds dat zijn motie een goed plan is: "Als de motie wordt aangenomen, dan betekent dat niet dat de wet van de ene op de andere dag is aangepast. Daar gaat toch wat tijd overheen."

Niet alleen muziekindustrie

Volgens de politicus zou een heffing niet alleen ten goede moeten komen aan muzikanten van de muziekindustrie alleen, maar aan meer kunstenaars. Desgevraagd ziet hij ook geld beschikbaar komen voor podcasters: "Op zichzelf zou dat tot de mogelijkheden gaan gaan behoren. Dat zou dan onderdeel van de discussie moeten vormen", meent van der Ham die denkt dat de wetgever voor speciale groepen ook wel een "haakje" kan vinden.

Waar en wanneer de motie in stemming wordt gebracht, is op dit moment onduidelijk. In eerste aanleg werd deze naar voren gebracht tijdens het overleg voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met Minister Plasterk. De kamervoorzitter vroeg zich tijdens het overleg dan ook af of dit dossier niet bij Economische Zaken thuishoort. Van Ham wimpelde die kritiek weg met: "Het is de regering!"