De partij noemt het heffen van een toelage op internetabonnementen als optie voor het vergoeden van auteursrechthebbenden in het concept verkiezingsprogramma. De partij is tegen het omstreden downloadverbod en ziet in de voorgestelde heffing een oplossing. "Een kleine aanvulling op het abonnementsgeld voor internet zou een inkomstenbron kunnen creëren waaruit auteursrechthebbenden kunnen worden vergoed", staat te lezen in het plan, dat werd doorgespit door een Webwereldlezer.

De partij is tegen een downloadverbod en wil internet graag vrij en toegankelijk houden. Daarom is het tegen een three-strikes systeem waarmee schenders van het auteursrecht na drie keer worden afgesloten van het internet. Een heffing is een betere optie, aldus D66. Ook het vastleggen van surfgedrag en bijvoorbeeld het invullen van formulieren moet wat de partij betreft zoveel mogelijk binnen de perken blijven.

Één loket voor digitale auteursrechten

D66 benadrukt dat de belangen van houders van digitaal auteursrecht in evenwicht moeten zijn met de belangen van de gebruikers. De partij vindt dan ook dat de makers recht hebben op een passende vergoeding.

De huidige wirwar aan rechtenorganisaties moet daarom worden afgeschaft. In plaats daarvan moet er één loket komen voor auteursrechtenorganisaties als Buma/Stemra en Sena. De werking van deze organisaties is in de huidige vorm niet transparant genoeg.

Medestanders

Ook vakbond FNV heeft eerder al gepleit voor een heffing op internetaansluitingen. Consumenten krijgen daarmee een zogeheten downloadlicentie voor multimedia, zoals muziek en films. De vakbond heeft daarbij gesteld dat een downloadverbod consumenten criminaliseert. Tegelijkertijd constateert de FNV ook dat artiesten door internet veel minder verdienen aan opnames. Een heffing op internetaansluitingen zou daarvoor uitkomst bieden.