Dat blijkt uit de financiële plannen van de gemeente (PDF). Het extra geld voor ict is volgens het gemeentebestuur nodig om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen.

In totaal gaat Amsterdam de komende vier jaar 208 miljoen euro bezuinigen. Volgens wethouder Lodewijk Asscher van Financiën is 'de financiële opgave voor het stadsbestuur nog nooit zo groot geweest'. De gemeente snijdt vooral in het ambtenarenapparaat en huisvesting. De investering van 60 miljoen euro tot 2014 moet daarna een jaarlijks een besparing van 20 miljoen euro opleveren. Het bedrag is minder dan de 100 miljoen euro die in eerste instantie werd genoemd als benodigd financieel lapmiddel.

Achterstallig onderhoud

De ICT-voorzieningen van de gemeente Amsterdam zijn sterk verouderd, alhoewel de stad per inwoner veel meer uit aan ICT uitgeeft dan andere grote steden. 'Achterstallig onderhoud' aan ict kost 22,3 miljoen euro in 2010. Het voorbereiden van het zogeheten 'realisatieplan' in 2011 kosten nog eens 1,9 miljoen euro.

Voor de ict-investeringen heeft de gemeente een extra toets ingesteld. Gemeentelijke diensten moeten eerst aantonen dat investeringen urgent zijn, aansluiten op het realisatieplan en er geen goedkopere alternatieven zijn. De eisen zijn bedoeld om meer 'inzicht en grip' te krijgen op de ict-uitgaven.

Open source

Amsterdam schrapte eerder de plannen om open standaarden en open source te implementeren, omdat dit de heersende ict-chaos zou vergroten. De ambtelijke top vindt open-sourcesoftware voorlopig een te groot risico, zo bleek onlangs. In Amsterdam speelt al langer een conflict tussen de gemeenteraad en de Dienst ICT, die is ontstaan door samenvoeging van het voormalige Servicehuis ICT en de afdeling Informatiebeleid.

Nadat in het voorjaar al de noodklok was geluid over de erbarmelijke staat van de hoofdstedelijke ict-infrastructuur, kwam vorige maand aan het licht in een besloten gemeenteraadsvergadering dat de situatie dermate precair bleek te izjn, dat zelfs het overmaken van de sociale uitkeringen in gevaar kwam.