De schrijver van een handboek over de millenium-bug (Managing 00) biedt op zijn website mensen de mogelijkheid om de alarmbel te luiden bij bedrijven de problemen met computers bij de eeuwwisseling negeren. Met 'Project Damocles' kunnen deze bedrijven alsnog tot aktie worden aangezet. 'Project Damocles' geeft verklikkers de mogelijkheid om een webformulier in te vullen over bedrijven die verzuimen maatregelen te nemen tegen millennium-bugs in hun systemen. De anonieme melding wordt daarna doorgestuurd naar de juridische afdeling van deze ondernemingen, met de waarschuwing dat de informatie zal worden bewaard tot in het jaar 2000. Als het dan misgaat wordt het dossier ter beschikking worden gesteld van klanten die de bedrijven willen aanklagen wegens nalatigheid. De stuwende kracht achter 'Project Damocles' is Peter de Jager, een man die een flink belegde boterham aan het Jaar-2000-probleem verdient als adviseur. Zijn website over de problematiek noteert iedere maand ruim een kwart miljoen hits. Hij besloot tot de `klik-lijn' nadat hij bij verschillende bedrijven had gezien die de millennium-kwestie aan hun laars lapten - in zeer gevaarlijke omstandigheden: een chemiefabriek, een luchtvaartmaatschappij en een producent van medische instrumenten. De automatiseringsindustrie besteedt de komende jaren miljarden guldens aan het oplappen van computersystemen die door beperking van de datum tot twee cijfers de melding `00' zullen opvatten als het jaar `1900'. De Jager zegt dat hij niet van plan is om over twee jaar aangemelde bedrijven aan te klagen. Hij wil alleen waarschuwen voor de eventuele gevolgen van een verzuim: de melding blijft als een zwaard van Damocles boven de ondernemingen hangen. Advocaten hebben De Jager afgeraden om `Project Damocles' voort te zetten. Niet alleen loopt de adviseur de kans door ondernemingen te worden aangeklaagd, de `klik-lijn' zet ook de deur open naar chantage en misbruik. Andere tegenstanders verwijten De Jager op een makkelijke manier naar nieuwe klanten te zoeken.