Het project behelst onderzoek naar de vereisten voor softwaresystemen en hun data zodat deze tot een eeuw of langer ondersteund kunnen worden door enkel algoritmen. De computer van de toekomst kan dynamisch anticiperen op beschikbare resources en de omgeving en heeft geen externe updates nodig, zo hoopt DARPA.

Lees ook: DARPA wil goedkope chip in je hersenpan DARPA werkt aan een SuperGoogle DARPA wil moederschip voor zwerm drones

DARPA koestert de verwachting dat het programma leidt tot aanzienlijke verbeteringen in weerbaarheid, betrouwbaarheid en onderhoud van software. "Het is onvermijdelijk dat technologie evolueert, maar vaak ondermijnen corresponderende veranderingen in bibliotheken, dataformaten, protocollen, inputkarakteristieken en modellen van componenten in een software-ecosysteem het gedrag van applicaties", aldus DARPA-programmadirecteur Suresh Jagannathan.

"Niet in staat zijn om een systeem zich naadloos aan te laten passen naar nieuwe operationele omstandigheden ondermijnt productiviteit, de ontwikkeling van cyberveilige infrastructuur en creëert het lange termijnrisico dat toegang tot belangrijke digitale content verloren gaat als de software die deze content genereert en interpreteert verouderd raakt", zegt Jagannathan.

Legacyproblematiek willen we niet meer

Het project moet leiden tot COBOL-achtige systemen die we nu ook al sinds de jaren 60 in gebruik hebben. Probleem van deze missiekritieke applicaties, die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het transactieverkeer van banken, is vooral dat ze kostbaar onderhoud vereisen om compatibel te blijven met modern technologische ontwikkelingen. Het idee van DARPA is dat een nieuw systeem zonder dat onderhoud kan blijven functioneren. Liefst tot het jaar 2115 en verder.