De informatie op dit Rijks ICT-dashboard komt uit de jaarlijkse rapportage over grote en risicovolle projecten bij ministeries. Met een muisklik is te zien of er projecten zijn die aandacht nodig hebben of zelfs actie behoeven. Ook worden de kosten per ministerie weergegeven. Overschrijdingen van implementatietijd en/of kosten zijn in geel (aandacht nodig) en rood (actie nodig) aangegeven.

De informatie is niet real-time; alleen als er grote wijzigingen zijn in de projecten wordt de informatie geactualiseerd. Voorwaarde is dan wel dat de Tweede Kamer over die wijzigingen in de projecten moet zijn geïnformeerd. De overige informatie wordt jaarlijks bijgewerkt naar aanleiding van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering. Over 2010 is die rapportage afgelopen maand bekend gemaakt.

Overgenomen van Obama

De plannen voor een dergelijk dashboard zijn al langer bekend. Al begin 2010 opperde de Rijks-CIO Maarten Hillenaar een dergelijk overzicht van risicovolle it-projecten van de regering. Dit in navolging van het it-dashboard van de Amerikaanse regering. Toen was er nog sprake dat een dergelijk overzicht nog dat jaar live zou gaan.

Het Rijks ICT-dashboard gaat nu online op een markant moment: de Amerikaanse tegenhanger wordt juist op dit moment wegbezuinigd. Dit in het kader van een grootscheepse opruimactie, waarbij veel websites van de Amerikaanse regering met openbare overheidsdata offline worden gehaald.