Er spelen vijf belangrijke zaken waar je beter even bij stil kunt staan. We zetten ze hier voor je op een rij.

Welke data je moet beschermen

Net als bij Enterprises, zijn ook de IT-omgevingen in het MKB tegenwoordig verre van eenvoudig van opzet. Er wordt een breed scala aan applicaties en diensten gebruikt en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het betekent dat er een back-up van een alsmaar groeiend aantal productie-omgevingen gemaakt moet worden, naast data die zich op allerlei gebruikersapparaten zoals smartphones en laptops bevindt, data die eventueel in filialen aanwezig is en misschien zelfs data die in de cloud is opgeslagen.

Lees ook: Protecting Your Business in the Digital Transformation Journey

Een gedegen inventarisatie is onontbeerlijk, net als het uitpluizen van mogelijke verbanden tussen IT-systemen. Niet zelden zal bij het terugzetten van de ene applicatie, tegelijkertijd ook de data van een andere applicatie hersteld moeten worden.

Welke recovery-methode het beste past

Door data selectief of volledig te herstellen, kun je naar een specifiek punt in de tijd terugkeren. Hier kun je een traditionele back-up voor gebruiken. Die kan in een speciale opslagpool, op traditionele tapes, of zelfs in de cloud worden opgeslagen. Maar een simpele back-up zal vaak geen wenselijke oplossing zijn, omdat het veel te tijdrovend en te complex is om terug te zetten bij een calamiteit. Applicaties zijn dan uren of nog langer niet beschikbaar en dat is voor klanten en gebruikers steeds vaker onacceptabel. Om naar een zeer recent tijdstip terug te keren zijn snapshots daarom veel geschikter.

Om uitval van bijvoorbeeld een opslagapparaat op te vangen, kunnen via replicatie kopieën van de data gemaakt worden, zodat ogenblikkelijk met een identieke datakopie verder gewerkt kan worden. Als data en applicaties zelfs altijd beschikbaar moeten zijn, kan dit door zowel servers als opslag als netwerkverbindingen hoog beschikbaar (high available) te maken. Om vanaf een tweede locatie verder te draaien, mocht bijvoorbeeld een volledige vestiging uitvallen, maak je gebruik van business continuity- en disaster recovery-technieken. Kies bij voorkeur voor een recoveryproduct waarmee al deze varianten mogelijk zijn, zodat je in elke denkbare situatie - nu maar ook in de toekomst - de best passende oplossing kunt implementeren.

Grip op de kosten

Door verouderde bedrijfsdata die niet meer (direct) beschikbaar hoeft te zijn te archiveren naar tapes of goedkopere opslagpools, neemt de benodigde opslagcapaciteit drastisch af en daarmee ook de ruimte en tijd die nodig is voor het maken van back-ups en replicaties. Daarnaast maken moderne opslagsystemen gebruik van de-duplicatie-technieken, waarbij voorkomen wordt dat unieke data meerdere keren opgeslagen wordt. Hier valt veel opslagruimte mee te besparen. Ook back-upsystemen maken hier trouwens regelmatig gebruik van.

Hoe lang data bewaard moet blijven

Hier bestaat geen kant-en-klaar antwoord op. Het hangt altijd af van de situatie. Daarnaast is er wet- en regelgeving die aangeeft hoelang bedrijfsdata beschikbaar moet blijven. Deze regels gelden voor bedrijven van elke omvang, dus ook voor het MKB. Dat neemt niet weg dat data die bedrijfsmatig niet online hoeft te zijn, prima gearchiveerd kan worden om opslagruimte vrij te maken en kosten te besparen.

Wanneer een cloud-oplossing

Databeveiliging in de cloud kun je zien als aanvulling op de databeveiliging die je on premise doet, bijvoorbeeld om back-ups van de apparaten van eindgebruikers te maken. Nu gebruikers steeds vaker mobiel werken, is het lastig om daar een lokale back-up van te maken. Dit kan juist perfect via een cloud-dienst, omdat de apparaten toch continu online zijn. Daarnaast delen medewerkers regelmatig bestanden via samenwerkingsdiensten in de cloud, bijvoorbeeld tijdens projecten. Ook deze bedrijfsdata moet beveiligd worden. Tot slot kunnen de wat grotere bedrijven de cloud gebruiken om een extra omgeving in te richten voor business continuity- en disaster recovery-doeleinden.

Lees ook de whitepaper: 5 Key Considerations to Ensure Data Recovery