Dat blijkt uit onderzoek van het Ponemon Instituut. Het onderzoek, gehouden in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, brengt in kaart hoe groot het percentage van de bedrijven is waar in de afgelopen maanden sprake was van dataverlies. Dit betreft verlies of diefstal van persoonsgegevens zoals consumentendata, gegevens van medewerkers enzovoort.

79 procent bedrijven VS lekt vaker

In het onderzoek geeft 62 procent van de Franse bedrijven aan in het afgelopen jaar last te hebben gehad van meer dan één datalek, tegen 55 procent van de Engelse bedrijven en 39 procent van de Duitse bedrijven. De Amerikaanse situatie steekt hier schril tegenaf met maar liefst 79 procent van de bedrijven die toegeven hier in het laatste jaar door te zijn geplaagd.

Het percentage van de bedrijven dat aangeeft in het afgelopen jaar slechts één keer te zijn geplaagd door dataverlies ligt in Frankrijk het hoogst, met 51 procent. Hierna volgen Duitsland (49 procent), het Verenigd Koninkrijk (36 procent) en de Verenigde Staten (23 procent).

De situatie verandert als er wordt gekeken naar twee of meer datalekken. Bijna de helft van de bedrijven in het Verenigd Koninkrijk (48 procent) geeft aan twee of meer gevallen van dataverlies te hebben meegemaakt in het afgelopen jaar, tegen 43 procent in de Verenigde Staten, 44 procent in Duitsland en slechts 29 procent in Frankrijk.

Oorzaken en oplossingen

In alle landen waar onderzoek is gepleegd wordt als belangrijkste oorzaak voor datalekken 'onoplettende medewerkers' gegeven. In de Verenigde Staten wijst maar liefst 79 procent van de ondervraagden nalatige werknemers aan als oorzaak. Op de tweede plaats komt 'uitbestede data' als oorzaak, gevolgd door kwaadwillende medewerkers, 'social engineering' en op de laatste plaats 'hackers'. Opvallend is dat in zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk kwaadwillende medewerkers hoger scoren dan uitbestede data.

In alle vier de landen is het opslaan van transactieschermen de favoriete methode om datalekken tegen te gaan. Frankrijk en Duitsland geven ook de voorkeur aan het gebruik van tools om logbestanden voor systemen te bekijken. In de VS en in Engeland bestaat een lichte voorkeur voor het controleren van netwerkverkeer om datalekken te bestrijden.

Werknemers achilleshiel

Netwerkspecialist Cisco heeft in september 2008 een onderzoek gehouden naar dataverlies bij bedrijven, waaruit naar voren kwam dat de cultuur en het gedrag van de werknemers van een bedrijf belangrijke factoren zijn bij dataverlies van bedrijven.

Situatie in Nederland

Het Ponemon-onderzoek bevat helaas geen gegevens over de Nederlandse situatie. Wel is in februari van dit jaar door Ernst & Young de ICT barometer gepubliceerd. Hieraan deden 600 Nederlandse managers en leidinggevenden mee uit de overheid en het bedrijfsleven. Een van de conclusies van dat onderzoek was dat de overlast door virussen en computerinbraken in 2007 is gehalveerd ten opzichte van het voorgaande jaar. De cijfers zijn echter niet vergelijkbaar met die uit het onderzoek van het Ponemon Instituut.

Bron: Infoworld.nl