De rechtbank Breda acht de vier hackers hoofdelijk aansprakelijk voor de door de beheerder van de overheidssites, Stichting ICTU, geleden schade als gevolg van het platleggen van de websites, zo staat in het vonnis van gisteren.

Week onbereikbaar

In oktober 2004 had het viertal distributed denial of service (DDoS)-aanvallen uitgevoerd op de websites Overheid.nl, Regering.nl en Nederland.nl. Hierdoor waren de sites bijna een week onbereikbaar. Volgens de rechtbank hebben de hackers gezamenlijk gecoördineerde en gerichte aanvallen uitgevoerd op de sites. Gezien hun kennis van computers hadden zij moeten of kunnen weten dat daarbij schade zou kunnen ontstaan.

In de strafzaak tegen de plegers van de DDoS-aanval zijn deze veroordeeld tot taakstraffen. De Stichting ICTU wilde echter ook de geleden schade op de jonge hackers verhalen en stapte daarvoor naar de rechter. Dit tot groot ongenoegen van de daders, die meenden al genoeg te zijn gestraft.

Schadevergoeding plus proceskosten

De geëiste schadeclaim van bijna een half miljoen euro zou voornamelijk bestaan uit kosten die ICTU moest maken voor het verbeteren van de bandbreedte en de beveiliging van de websites.

Volgens de rechtbank Breda had ICTU die uitgaven echter ook zonder de DDoS-aanvallen op enig moment moeten doen. Deze blijven dan ook voor rekening van ICTU, zodat de te betalen schade is teruggebracht tot 10.869,50 euro. Naast de schadevergoeding moeten de hackers ook nog ruim 2.000 euro proceskosten betalen.