Met dit beladen begrip neemt Gates stelling tegen de Amerikaanse overheid in een column in het Wall Street Journal. `Balkanisering' staat voor het uiteenvallen van een gebied in chaotische, elkaar vijandelijk gezinde stukken. Het verwijst naar de wanorde die op de Balkan heerste tijdens de Eerste Wereldoorlog en heeft aan betekenis gewonnen bij het uiteenvallen van Joegoslavië. De verwijdering van een geïntegreerde webbrowser uit Windows zal volgens de topman van Microsoft eenzelfde effect hebben – het besturingssysteem zal uiteenvallen in onsamenhangende onderdelen die elkaar naar het leven staan. Gates verweert zich met deze uitspraak tegen de beschuldiging van het Amerikaanse ministerie van justitie dat Microsoft's politiek om PC-fabrikanten te verplichten om de Internet Explorer tezamen met Windows aan te bieden concurrentievervalsing is. "Het installeren van Windows 95 betekent niet dat PC-fabrikanten geen andere, concurrerende web-browsers met hun systemen mogen meeleveren", aldus Gates. (Sommige PC-fabrikanten vertellen een ander verhaal: zie WebWereld van 22 oktober). De kernvraag in de juridische loopgravenoorlog tussen Microsoft en de Amerikaanse justitie-autoriteiten luidt: is de Internet Explorer een apart product, zoals justitie claimt, of gaat het om de transformatie van een browser in een gedeelte van het `operating system', zoals Microsoft het ziet. Volgens Gates is de ondersteuning van browser-faciliteiten in Windows een logische en aanvullende stap in de evolutie van het besturingssysteem. Hij voegt daaraan toe dat de concurrenten van Microsoft besturingssysteem-achtige faciliteiten, zoals het afdrukken van documenten en het draaien van applicaties, in hun browsers inbouwen. "Als onze rivalen uit concurrentie-oogpunt een besturingssysteem in hun browsers mogen opnemen, waarom zou het Microsoft dan moeten worden verboden om browser-faciliteiten op te nemen in het besturingssysteem?"' zo vervolgt de rijkste man ter wereld. "De uitbreiding van Windows met mogelijkheden om Internet-toepassingen volledig te kunnen benutten is geen franje, maar van groot belang om Windows concurrerend te houden. Als je Microsoft vertelt dat het Windows niet mag verbeteren, is dat hetzelfde als zeggen dat we niet mogen concurreren." De Stemming WebWereld is benieuwd naar de meningen van de lezers over de juridische perikelen rond het monopolie van Microsoft. Reageer in De Stemming op onze Vijf Stellingen: Stelling 1: Het ministerie van justitie maakt weinig kans in zijn strijd tegen Microsoft. Stelling 2: Microsoft moet worden opgedeeld in aparte bedrijven, die elk verantwoordelijk zijn voor één product (Windows 95, Office) en met elkaar kunnen concurreren. Stelling 3: Microsoft moet worden verplicht om geld te vragen voor zijn browser. Dan kiezen mensen èn bedrijven (providers) voor kwaliteit en niet voor lagere kosten. Stelling 4: Als het monopolie van Microsoft wordt aangepakt, moet de Amerikaanse regering ook de overheersing van Intel (in chips) en Sun (die het alleenrecht wil hebben en houden over Java) bestrijden. Stelling 5: Consumenten willen helemaal geen ander besturingssysteem. Zie de kleine marktaandelen van het MacOS, UNIX en OS/2.