Steeds meer serieuze investeerders zien heil in crowdfunding. Deze vorm van financieren wordt allang niet meer gebruikt door alleen kunstenaars, goede doelen en start-ups. Crowdfunding is in rap tempo de rol van banken aan de onderkant en het midden van de leenmarkt aan het overnemen; steeds meer ondernemers en particulieren financieren het mkb. Crowdfunding groeit enerzijds omdat de banken weinig brood zien in leningen tot 500.000 euro en anderzijds omdat nieuwe technologie de drempel om te investeren enorm verlaagt.

Jeroen ter Huurne werkte zelf jarenlang voor de Rabobank en merkte de afnemende interesse in het mkb bij de bank van dichtbij. Tegelijkertijd zag hij vooral in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten crowdfunding snel terrein winnen. En dat is niet zo gek. "Spaarrentes dalen mondiaal naar niveaus onder 1 procent. Veel investeerders gaan daarom op zoek naar hogere rendementen tegen een verantwoord risico. Als ondernemers moeilijker aan geld komen en vermogende mensen en bedrijven manieren zoeken om hun geld meer op te laten brengen, zoek je naar een manier om beide partijen bij elkaar te brengen."

Bestaande ICT zou niet voldoen...

En zo werd drie jaar geleden, na grondig onderzoek in het buitenland naar de mogelijkheden van crowdfunding, het bedrijf Collin Crowdfund geboren. Dat was toentertijd niet per definitie uniek voor Nederland. "Wat er in ons land al draaide, was houtje-touwtje opgezet en matig ingevuld qua ICT. Gebruikte platformen leenden zich niet eenvoudig voor opschalen. Bij leningen vinden soms dermate grote aantallen mutaties plaats, dat je platform hierop berekend moet zijn", vertelt Ter Huurne.

...dus werd besloten zelf een platform te bouwen

De directeur van het jonge bedrijf werd daarom al in een vroeg stadium geconfronteerd met een lastige keuze: bouwen we zelf een platform of kiezen we voor een bestaande oplossing. "Er was een buitenlandse leverancier die ons kon helpen maar aan dat platform moest dusdanig veel maatwerk worden toegevoegd dat het geen flexibel platform zou worden. Bovendien zouden we geen eigenaar zijn." Aangezien flexibiliteit, snelheid van ontwikkelen en innovatie zeer belangrijk zijn raadde de CIO van Collin Crowdfund daarop Mendix aan, waarop Ter Huurne contact zocht met partner Appronto om op basis van deze software een platform te ontwikkelen.

Dat leidde vijf maanden later tot een cloudoplossing waarin alle front-, mid-, en backoffice functies geïntegreerd zijn. "We doen alles met Mendix en werken niet met andere programmatuur", zegt Ter Huurne. "Ook onze financiële administratie zit in het platform verwerkt; de hele back-office werkt met Mendix. Hetzelfde geldt voor de Crowdfund Coaches, Risk Coaches en groen-lichtcommissie."

Dat laatste behoeft nadere uitleg. Aanvragen voor een lening komen via de site binnen en worden doorgezet naar een zogenaamde 'Crowdfund Coach'. Deze beoordeelt met behulp van functionaliteit in het platform of het bedrijf voldoende kredietwaardig is en maakt een rapport aan voor de riskcoach. Hij of zij doet nadere checks, waarop door de directie van Collin een eindbeslissing wordt genomen voor plaatsing van de financiering op de website.

Bankprocessen draaien veilig in Mendix

Eenmaal goedgekeurd, krijgen de bedrijven, net als de investeerders een rekening-courant op het platform. "Ze bezitten bij ons dus een digitale rekening die een koppeling heeft met bestaande betaalrekeningen van de bank. Wij zijn het enige platform in Nederland met dit rekening-courantsysteem", vertelt Ter Huurne.

"Alles is gevalideerd door de Autoriteit Financiële Markt (AFM) en Nederlandsche Bank (DNB)", zegt de directeur. "Zij hebben alles doorgelicht en vragen gesteld over onze testprocessen. Het platform is door een externe securitypartij uitvoerig getest en uitermate veilig bevonden. Opslag van gegevens vindt versleuteld en via de strengste standaarden plaats."

Ook is er sprake van tweefactor-authenticatie. "Alle gevoelige transacties kennen dubbele beveiliging waarbij alleen een wachtwoord onvoldoende is. We werken met sms-verificatie", zegt Ter Huurne.

Digitaal innoveren gaat verder

Ondanks dat Collin Crowdfund, dat met driecijferige getallen exponentieel in handelsvolume groeit, tevreden is met wat met Appronto op basis van Mendix heeft gerealiseerd, zijn er allerlei ideeën voor toekomstige uitbreidingen. Zo wordt voor accountants van bedrijven een eigen omgeving gebouwd en gaat de site over naar responsive webdesign. Ook wordt de managementinformatie voor investeerders geoptimaliseerd. "Daarmee kan het eigen presteren vergeleken worden met anderen en worden statistische gegevens visueel gepresenteerd", aldus de oprichter.


Wilt u meer weten? Bedrijven als KPN, Kuehne + Nagel, Enexis en ING Hypotheken vertellen meer over digitale innovatie in hun bedrijf tijdens Mendix on Tour. Het van oorsprong Nederlandse Mendix ondersteunt digitale innovatie door middel van een snel en eenvoudig platform voor applicatie-ontwikkeling. Mendix on Tour is speciaal voor IT-executives en business managers en geeft u in één middag concrete handvatten voor het leiden van digitale transformatie in uw bedrijf. Schrijf u hier gratis in.