Vrijwel alle inleiders en discussianten toonden zich uitermate teleurgesteld in de houding van de Nederlandse overheid ten aanzien van het ICT-beleid. De ambitie om van Nederland een koploper op het gebied van informatietechnologie te maken wordt niet waargemaakt en vrijwel niet financieel onderbouwd. Zo vergeleek Maurice de Hond de aanlegkosten van de Betuwelijn (negen miljard gulden) met de schamele paar honderd miljoen die de overheid her en der bijeensprokkelt om in de ontwikkeling van de elektronische snelweg te steken. De Hond stelde voor om, als testcase voor de ICT-vriendelijkheid van de overheid, de komende drie jaar digitale diensten en producten die via het Internet worden geleverd vrij te stellen van BTW. De overgrote meerderheid van de deelnemers aan het debat pleitte ervoor om het Internet dichter bij het 'gewone volk' te brengen. Dat kan via belastingmaatregelen en het plaatsen van grote hoeveelheden computers met een snelle aansluiting in openbare plaatsen zoals bibliotheken, scholen en wijkcentra. Ook het plan van de grote man achter Media Plaza, Vincent Everts, om de files te bestrijden met twee uurtjes thuiswerken per dag kreeg veel bijval. Volgens het plan "Met je muis langs de spits" is het voldoende als 40.000 mensen in het westen van het land eerst twee uur thuis telewerken alvorens zij naar hun 'normale' werkplaats spoeden. De investeringen die hiervoor zijn benodigd zijn in relatief korte tijd terugverdiend. Immers de huidige files kosten naar schatting 1,6 miljard per jaar, waar de kosten van deze manier van telewerken worden geraamd op 250 miljoen. Het plan mag echter niet leiden tot files op het Internet, merkte één van de discussianten snedig op. Minder eensgezind - hier begon de bijeenkomst een beetje op een discussie te lijken - was men over de stelling van André de Graaf van Cap Gemini dat er een staatssecretaris voor ICT moet komen. Tegenstanders van zo'n bewindspersoon waren bang dat die zou fungeren als 'Excuus-Truus' (m/v) waardoor op de verschillende ministeries de verantwoordelijkheid voor het ICT-beleid zou worden ontkend. Na een vinnig interruptiedebatje over de rol van de politiek in het recente debat over afluisteren sloten de rijen zich weer en sprak men zich eensgezind uit voor meer geld voor informatica-onderwijs. Over de vormgeving daarvan verschilde men enigermate van mening. Professor dr P.H.M. Vervest van de Erasmus Universiteit beloofde dat hij met 125 miljoen gulden enige duizenden deskundigen zou kunnen opleiden, zodat het niet meer storm zal hoeven lopen in autoshowrooms waar halve digibeten auto's mee naar huis krijgen als ze beloven wat formules in te kloppen.