Een groep Amerikaanse hackers, die zich de Cult of the Dead Cow noemt, wil op 1 augustus een programma de wereld insturen waarmee op afstand èn in het geniep een Windows-computer kan worden bediend. Uit de beschrijving die de Cult van hun Back Orifice geven komt het beeld te voorschijn van een programma dat WebWereld eind juni onder ogen kreeg (zie Een nieuw paard van Troje?). Net als het programma waarmee tipgever `Deny' de testcomputer in bezit nam, stelt Back Orifice een indringer in staat om bestanden te lezen, te wijzigen en de PC volledig te besturen. En ook Back Orifice kan iedere naam aannemen die een hacker bedenkt – om de argeloze ontvanger over te halen het programma te lanceren. In de versie die `Deny' aan medewerkers van IDG liet zien kreeg de gebruiker nog een foutmelding te zien die argwaan zou kunnen wekken. Back Orifice kan kennelijk onopgemerkt in een systeem glippen – al moet ook dit programma eerst door de gebruiker worden gestart. Volgens een verklaring van de Cult of the Dead Cow kan het programma ook via het Internet op een computer worden geactiveerd, door gebruik te maken van het beveiligingslek dat deze week in drie e-mailapplicaties aan het licht is gekomen (zie Plaaggeesten per post). Experts verwerpen de suggestie van de hackers dat hun programma mogelijk wordt gemaakt door de zwakke beveiliging van Windows 95 en 98. Wat de Cult heeft ontworpen is al in honderdvoud bij de computerwinkel om de hoek te koop, aldus één van hen, namelijk een programma als pcAnywhere van Symantec waarmee computers op afstand kan worden bediend. De enige nieuwigheid is het vermogen om onzichtbaar voor de gebruiker een andere computer te besturen. Verder kan een hacker alleen zijn gang gaan als iemand het programma aktiveert.