<p/>De Honds terugkeer werd dinsdag bekendgemaakt tijdens een persbijeenkomst in Amsterdam. Newconomy gaf daar onder meer duidelijkheid over

de 'beëindiging van de bestuurscrisis'.

President-commissaris Pieter van Hoogstraten kondigde aan bij de Algemene Vergadering van

Aandeelhouders op 9 mei af te zullen treden. Interim-manager Kees Scholtes is benoemd tot directeur Herstructurering en zal in die hoedanigheid werken aan het

reddingsplan voor Newconomy. Dat reddingsplan zou aanvankelijk maandag worden gepresenteerd,

maar die deadline werd niet gehaald. Newconomy is er nog niet in geslaagd een

intentie-overeenkomst te tekenen met potentiële strategische partners. Volgens het bedrijf duren de gesprekken voort.

De Hond zei met 'tegenstrijdige gevoelens' terug te keren, na zijn schorsing die zes weken heeft geduurd. "Aan de ene kant ben ik uiteraard blij. Maar tegelijk ben ik verdrietig over het proces van de laatste weken, waardoor ik niet heb kunnen doen wat ik had moeten doen." Mocht het voor de reddingsoperatie nodig zijn, dan zal De Hond overigens weer aftreden. Geen van de aanwezigen wilde inschatten hoe groot de kans is dat die situatie zich voor zal doen.

President-commissaris Van Hoogstraten, met wie De Hond in de media de laatste weken regelmatig overhoop lag, weigerde een verband te leggen tussen zijn vertrek en de terugkeer van De Hond. Aanleiding voor zijn vertrek zou de nieuwe structuur zijn die Newconomy in mei tijdens de aandeelhoudersvergadering hoopt te kunnen presenteren.

Geen 'powerhouse' meer

Die structuur komt er op neer dat Newconomy in haar huidige vorm als 'internet powerhouse' ophoudt te bestaan. Newconomy zal verder gaan als regulier beleggingsfonds onder de naam Newconomy Fund1. Het fonds zal zich niet meer, zoals nu bij Newconomy het geval is, alleen

richten op de internetsector maar het accent verleggen naar de gehele ICT-branche. De beursnotering zal behouden blijven.

Om kans van slagen te hebben, moet het fonds over minstens 100 miljoen euro beschikken, zo zei Kees Scholtes. Dat betekent dat een kapitaalinjectie van tientallen miljoenen euro's nodig is, hoewel het bedrijf geen exact getal wilde noemen.

Verlies

Newconomy stelt in een persbericht dat internetprovider WISH-NokNok 'bij het vinden van een oplossing een belangrijke onderdeel vormt'. De internetinvesteerder sluit niet uit dat

een aanzienlijke herwaardering van WISH-NokNok nodig is.

Die herwaardering betreft waarschijnlijk een afwaardering, hoewel geen van de aanwezigen dat

expliciet wilde bevestigen. Door de mogelijke afwaardering zou het verlies over 2000 nog groter kunnen zijn dan tot nu toe werd voorspeld.

Newconomy zei begin februari een verlies van 33 tot 38 miljoen euro te verwachten, nadat eerder Maurice de Hond tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst een kleine winst had voorspeld.

Scholtes zei nog niet te weten hoe WISH-NokNok, dat 50 procent van de waarde van de

Newconomy-portefeuille vormt, geherwaardeerd zal worden. Op de vraag of de herwaardering een reden is geweest voor partners om niet met de investeerder in zee te gaan, weigerde hij antwoord te geven.

Het precieze bedrag van de herwaardering wordt pas later deze maand bij de presentatie van de

jaarcijfers bekendgemaakt. Dit tot ongenoegen van Peter-Paul de Vries, de bij de persbijeenkomst aanwezige voorzitter van de Vereniging van EffectenBezitters, die meende dat de mededeling een verkapte winstwaarschuwing was.

De handel in het aandeel Newconomy werd dinsdagmiddag, na anderhalve dag stilgelegen te hebben, weer hervat. Beleggers leken niet erg te spreken over de door Newconomy verstrekte informatie. Het aandeel zakte weg tot 1,25 euro rond half drie, een daling van bijna 28 procent. Een uur later herstelde de koers zich enigszins tot 1,55 euro, een min van ruim tien

procent.