Die boodschap valt op te maken uit een alarmerend rapport van de General Accounting Office, de Amerikaanse tegenhanger van wat in Nederland de Algemene Rekenkamer heet. Net als de Rekenkamer houdt de GAO toezicht op de uitgaven van de overheid. Het rapport van de GAO stelt dat de boekhouders van het Amerikaanse leger achterlopen bij de bestrijding van de Jaar-2000-bug die veel defensiesystemen bij de eeuwwisseling dreigt te verlammen. Er doen zich bij de aanpak van het probleem enkele grote problemen voor, waardoor het twijfelachtig is of het leger de deadline voor het project haalt, aldus de dienst. Het Logistics Systems Support Center (LSSC) houdt de vinger aan de pols bij de besteding van de ruim 46 miljard gulden die de Amerikanen ieder jaar aan hun landsverdediging besteden. Het LSSC moet ook bekijken of de computers van het leger voor hun taken zijn opgewassen. De General Accounting Office heeft al eens eerder aan de bel getrokken bij defensie in verband met de millenniumkwestie. Toen constateerde de dienst dat het ministerie een ontoereikende inventarisatie had gemaakt voor computersystemen die door de Jaar-200-bug worden getroffen. De LSSC krijgt in het rapport te horen dat ze niet genoeg mankracht heeft ingezet om de problemen aan te pakken. Ook zijn de testprogramma's ontoereikend, is onduidelijk of moeilijkheden bij leveranciers kunnen worden opgepakt en ontbreekt er een `rampenplan' als de computers van de LSSC over drie jaar nog niet volledig operationeel zijn.