Providers krijgen geen verplichting om hun netwerken zodanig in te richten dat justitie – na toestemming van de rechter – het dataverkeer van verdachte surfers kan afluisteren. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Het parlement nam gisteren de nieuwe wet op de telecommunicatie aan, die een aantal regels opstelt waaraan bedrijven zoals telefoonmaatschappijen zich hebben te houden. Eén van die bepalingen is de verplichting van alle telecombedrijven om technische voorzieningen te treffen zodat justie hun netten kan aftappen als er het vermoeden bestaat dat die gebruikt wordt voor criminele doeleinden. Tegen deze wettelijke verplichting is van diverse zijde geageerd, o.a. door de Registratiekamer die aantasting van de privacy van de burger vreest. Ook het bedrijfsleven heeft bezwaar gemaakt. Dat vreest vooral voor hoge uitgaven: justitie betaalt alleen de kosten die het aftappen met zich mee brengt, niet de aanpassingen die ondernemingen moeten aanbrengen om een netwerk voor dit doel geschikt te maken. De Kamer besloot de providers voorlopig met rust te laten, omdat zij zich niet hebben kunnen voorbereiden op de nieuwe wet. De toegangsbieders zijn ook steeds te hoop gelopen tegen de hoge kosten. Een medewerker van WorldAccess/Planet Internet zei begin februari dat zijn bedrijf in 1997 twee ton heeft gespendeerd om het dataverkeer af te tappen van tien abonnees. Tegenover De Volkskrant zegt provider XS4ALL, die in vorig jaar weigerde in te gaan op een verzoek van justitie om een abonnee af te luisteren, weinig te zien in de voorlopige ontheffing: "Voor de praktijk maakt het niets uit. Niemand, ook de overheid niet, weet namelijk hoe je het Internet aftapbaar moet maken."