Om dit mogelijk te maken wordt Speurders.nl, de advertentiesite van De Telegraaf, onder handen genomen. Half juni moet een nieuwe en verbeterde versie online gaan. Eén van verbeterpunten is de layout. Ook gaat de advertentiesite samenwerken met andere advertentiesites om het aanbod te vergroten. Welke sites dit zijn, wil Michiel van der Meer van Speurders.nl echter niet zeggen. Saillant detail is dat Van der Meer in het verleden directeur is geweest van Nederlandse tak van online veilinghuis Ricardo QXL. De Telegraaf heeft evenwel geen samenwerking gezocht met Ricardo.nl. "Ricardo is een echte veilingsite", licht Arthur Brouwers, directeur van Ricardo.nl, toe. "Wij onderscheiden ons hiermee juist van Marktplaats, terwijl Speurders.nl waarschijnlijk juist meer de kant van Marktplaats.nl op wil."

Marktplaats.nl

Opvallend genoeg heeft De Telegraaf ook toenadering gezocht tot Marktplaats.nl. "De Telegraaf heeft ons inderdaad benaderd, maar wij zagen de samenwerking niet zitten", bevestigt Frank Crebas van Marktplaats.nl desgevraagd. Crebas noemt de recente ontwikkeling in `veilingland' opmerkelijk. "Laatst startte Ebay met een offensief en nu Speurders.nl. Het is uiteraard wel begrijpelijk dat ze een stukje marktaandeel willen terugpakken. De komst van onder meer Marktplaats.nl heeft hen ongelofelijk pijn gedaan." Ook Qoop.nl is benaderd voor samenwerking. Deze veilingsite heeft besloten wel in te gaan op het aanbod. Inmiddels heeft Qoop.nl zijn digitale klanten van de samenwerking op de hoogte gebracht. Mensen die bezwaar hebben dat hun gegevens ook bij De Telegraaf bekend worden, kunnen dit aangeven, aldus Qoop.nl. De Telegraaf zelf is minder scheutig met zijn informatie. "Wij zijn al langer bezig met het verbeteren van onze internetproducten. Meer commentaar willen wij verder niet geven", aldus Frank Volmer, commercieel directeur bij De Telegraaf.